სფერო

Subject

გამოცემის წელი

Year of publication

 

 

სოფლის მეურნეობა / Agriculture

2009

მემცენარეობა / Plant Production and Protection

2008

მეცხოველეობა / Animal Production and Health

2007

სატყეო მეურნეობა / Forestry

2006

მეთევზეობა / Fisheries

2005

მიწა და წყალი / Land and Water Development

2004

ეკონომიკყრი და სოციალური განვითარება / Economic and Social Development

2003

სტატისტიკა / Statistics

2002

კვების პროდუქტები და კვება / Food and Nutrition

2001

ზოგადი / General

2000

 

1999

 

1998

 

1997

 

1996

 

1995

 

1994

 

1993

 

1992

 

1991

 

1990

 

1989

 

1988

 

1987

 

1986

 

1985

 

1984

 

1983

 

1982

 

1981

 

1980

 

1979

 

1978

 

1977

 

1976