მთავარი Þ გარემოს დაცვა (23)

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

გარემოს დაცვის ინპექცია

დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი

გარემოს დაცვის გეოლოგიური სააგენტო

გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ორჰუსის ცენტრი საქართველოში

მდგრადი ენერგიების ცენტრი - მზის სახლი

ბიო-რიტმი

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისი

ელკანა - ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველოში

კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC Caucasus)

ჩვენ, მწვანეები

მზე და დედამიწა

რეგიონული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების სია

ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალი

კოლხეთის ეროვნული პარკი

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი

შოვის ბუნებრივი ნაკრძალი

გენური ინჟინერიით მიღებული საკვების საფრთხე

ცხოველთა უფლებების კომიტეტი

სიმბა წოდორეთიდან