მთავარი Þ მასმედია (143)

რადიო და ტელევიზია (47)

გაზეთები (24)

ჟურნალები (31)

საგამომცემლო საქმიანობა (21)

საინფორმაციო მომსახურება (20)