ავტორთა საძიებელი

 

აბაზაძე ლ. ბ17.1.4.14.

აბასოვი ს. ბ17.1.4.27.

აბაშიძე . ბ17.1.5.1.

აბაშიძე ზ. ბ17.5.6.9.

აბაშიძე ნ. ბ17.3.2.43., ბ17.3.2.48., ბ17.3.2.63.

აბდუშელიშვილი ი. ბ17.2.5.9.

აბელაშვილი . ბ17.2.2.19.

აბესალაშვილი ლ. ბ17.1.3.13.

აბესაძე ნ. ბ17.2.5.14.

აბესაძე რ. ბ17.2.4.17.

აბეუოვა . 17.3.2.3.

აბზიანიძე . 17.1.6.13.

აბიევი ტ. 17.3.4.2.

აბრამიშვილი თ. 17.5.5.2., 17.5.6.2., ბ17.5.6.3.

აბრამიშვილი შ. 17.3.3.16.

აბრამიძე თ. 17.3.2.12.

აბულაძე გ. 17.3.3.16.

აბულაძე თ. 17.3.2.39.

აბურჯანია . 17.1.3.7.

აბუშახინი . 17.3.2.8.

აგაევა ს. 17.1.4.27.

აგლაძე თ. ბ17.1.4.1.

ადამია . ბ17.1.5.14.

ადამია ნ. 17.3.2.40., 17.3.3.7.

ავალიანი მ. 17.1.4.5., ბ17.1.4.7.

აზარი მ. ბ17.1.1.7.

აზიზოვი ი. 17.3.2.16.

აზმაიფარაშვილი გ. ბ17.3.1.22., ბ17.3.1.25., 17.3.2.41.

აზმაიფარაშვილი ზ. 17.2.7.1.

აზმაიფარაშვილი მ. ბ17.5.2.36.

აზრუმელაშვილი თ. ბ17.3.2.29.

აიდინი ე. ბ17.3.2.18.

აკბაროვი ხ. ბ17.2.10.1.

აკდემირი . ბ17.3.2.18.

ალავიძე ნ. ბ17.3.2.7.

ალელიშვილი მ. ბ17.2.4.2., ბ17.2.4.13.

ალექსიძე. ბ17.1.6.9., ბ17.1.6.16.

ალექსიძე . ბ17.4.4.2.

ალექსიძე ნ. ბ17.1.6.9., ბ17.1.6.16.

ალიევა ა. ბ17.1.4.27.

ალიევა ნ. ბ17.1.4.26.

ალიმირზოევა . ბ17.3.1.16.

ალიხანი ს. ბ17.1.1.4.

ალნაიმი . ბ17.3.2.8.

ალშინბეკოვა გ. ბ17.3.3.5.

ამანათაშვილი . ბ17.1.5.46.

ამირანაშვილი ა. ბ17.1.5.5., ბ17.1.5.6., ბ17.1.5.7., ბ17.1.5.29.

ამირხანაშვილი ი. ბ17.4.1.4.

ანანიაშვილი თ. ბ17.1.5.14.

ანანიაშვილი ნ. ბ17.2.4.1.

ანდერსონი ტ. ბ17.5.6.5.

ანელი ჯ. ბ17.1.4.21., ბ17.1.4.22.

ანთაძე . ბ17.3.2.27.

ანთელავა ნ. ბ17.3.1.28.

არაბიძე . ბ17.5.2.4.

არაბიძე . ბ17.1.5.20.

არაბიძე ნ. ბ17.3.2.1.

არდია ე. ბ17.3.1.25.

არჩვაძე ა. ბ17.3.4.7.

არჩვაძე ნ. ბ17.1.2.1.

არჩვაძე ქ. ბ17.4.4.1.

არჯევანიძე მ. ბ17.1.6.18.

ასადოვი ჩ. ბ17.3.1.16.

ასანიძე ლ. ბ17.1.5.33.

ასენოვა ლ. ბ17.3.3.5.

ასლამაზაშვილი ზ. ბ17.2.5.2., ბ17.2.9.10.

აწყვერელი ლ. ბ17.3.4.4., ბ17.3.4.5.

ახალკაცი ვ. ბ17.3.3.29.

ახვერდიევი . ბ17.3.2.17.

ახვერდიევი რ. ბ17.1.4.26.

ახვლედიანი მ. ბ17.3.2.20.

ახობაძე თ. ბ17.1.1.5.

ახობაძე ლ. ბ17.1.3.13.

ბააკაშვილ-ანთელავა მ. ბ17.2.3.3.

ბაბარი ტ. ბ17.3.2.2.

ბაბენკო . ბ17.3.1.11.

ბაბილოძე მ. ბ17.1.6.11.

ბაგრატიონი ნ. ბ17.1.5.15.

ბადაგაძე ო. ბ17.1.2.2.

ბაზერაშვილი . ბ17.1.3.6.

ბაიდაური ლ. ბ17.1.6.3., ბ17.1.6.4.

ბაიჟომარტოვი ბ. ბ17.2.9.4.

ბაკურაძე ნ. ბ17.3.3.2.

ბაკურიძე . ბ17.3.1.1., ბ17.3.1.24.

ბაკურიძე ლ. ბ17.3.1.24.

ბალამწარაშვილი ზ. ბ17.2.3.4., ბ17.2.3.5., ბ17.4.1.2.

ბალახაშვილი მ. ბ17.2.5.10.

ბალიაშვილი ს. ბ17.5.3.2.

ბარათაშვილი მ. ბ17.2.5.8.

ბარამიძე . ბ17.3.2.20.

ბარამიძე ლ. ბ17.3.2.53.

ბარამიძე ქ. ბ17.2.6.1., ბ17.3.1.29.

ბარბაქაძე . ბ17.5.6.11.

ბარბაქაძე ი. ბ17.3.2.54.

ბარბაქაძე ნ. ბ17.2.9.2., ბ17.2.9.3.

ბარბაქაძე ო. ბ17.2.4.21., ბ17.2.5.8.

ბარბაქაძე რ. ბ17.2.5.8.

ბარდაველიძე . ბ17.2.2.27.

ბარდაველიძე ხ. ბ17.2.2.27.

ბარნოვი ნ. ბ17.1.4.5., ბ17.1.4.7., ბ17.2.4.3.

ბასარია ფ. ბ17.1.4.20.

ბასილაშვილი ბ. ბ17.2.3.8.

ბასილაძე დ. ბ17.2.11.3.

ბასილაძე ც. ბ17.4.1.1.

ბაქრაძე თ. ბ17.1.3.6.

ბაქრაძე ლ. ბ17.3.1.27., ბ17.3.3.30.

ბაქრაძე ნ. ბ17.1.4.21.

ბაქრაძე რ. ბ17.2.4.21., ბ17.2.5.8.

ბაღათურია ლ. ბ17.1.4.5., ბ17.2.4.3., ბ17.2.4.8.

ბაღათურია ნ. ბ17.1.6.6., ბ17.1.6.7.

ბაშელეიშვილი ი. ბ17.2.2.27.

ბაცანაძე ლ. ბ17.2.4.9.

ბახტაძე ვ. ბ17.1.5.12.

ბეგაიდაროვა . ბ17.3.3.5.

ბეისენაევა . ბ17.3.2.16.

ბეკტასოგლუ ხ. ბ17.3.2.4.

ბენაშვილი ა. ბ17.1.4.37.

ბენდელიანი ბ. ბ17.2.2.36.

ბერაშვილი . ბ17.3.1.24.

ბერდალინოვა . ბ17.3.1.9.

ბერეჟიანი ა. ბ17.1.5.10.

ბერიძე ლ. 17.2.2.13.

ბერიძე ქ. ბ17.3.3.15., ბ17.3.3.16.

ბერიძე ჯ. ბ17.5.8.1.

ბერუაშვილი . ბ17.2.3.6.

ბერძენიშვილი . ბ17.3.2.1.

ბერძენიშვილი ი. ბ17.2.5.7.

ბესელია . ბ17.1.6.10.

ბექაური ლ. ბ17.3.1.21.

ბეშკენაძე ი. ბ17.1.4.10.

ბეშკოვი ვ. ბ17.1.6.1.

ბიბილეიშვილი . ბ17.1.4.23.

ბიბიჩაძე მ. ბ17.3.4.5.

ბიტარაშვილი მ. ბ17.2.2.22.

ბლუმი ვ. ბ17.4.1.7.

ბოიაგინა ო. ბ17.3.1.10.

ბოიკო ვ. ბ17.3.2.2.

ბოიჩუკი . ბ17.3.2.26.

ბოკუჩავა გ. ბ17.1.4.20.

ბოკუჩავა მ. ბ17.3.1.17.

ბოკუჩავა ნ. ბ17.2.4.19.

ბოლაშვილი ნ. ბ17.1.5.31.

ბოლქვაძე ბ. ბ17.1.6.15.

ბოლქვაძე ნ. ბ17.1.4.12.

ბორჯაძე მ. ბ17.3.2.42.

ბოსიკაშვილი ზ. ბ17.2.2.18.

ბრეგაძე ო. ბ17.3.4.4.

ბუზარიაშვილი მ. ბ17.2.9.1.

ბუთლიაშვილი ნ. ბ17.1.5.13.

ბულეიშვილი მ. ბ17.3.2.30.

ბულეკბაევა . ბ17.2.3.7.

ბურდული ვ. ბ17.5.2.27.

ბურკაძე ტ. ბ17.5.8.1.

ბურჯანაძე . ბ17.2.4.6.

ბურჯანაძე მ. ბ17.1.6.10., ბ17.1.6.18.

ბურჯანაძე ჯ. ბ17.2.4.6.

ბუხნიკაშვილი ე. ბ17.3.2.43.

გაბელია ც. ბ17.2.9.9.

გაბისონია . ბ17.1.1.3.

გაბრიაძე ნ. ბ17.3.1.27.

გაბრიჩიძე გ. ბ17.1.1.8.

გაბრიჩიძე მ. ბ17.1.4.1., ბ17.4.4.9.

გაბუნია ლ. ბ17.2.4.7., ბ17.3.4.7.

გაბუნია ქ. ბ17.3.1.23.

გაგელიძე ნ. ბ17.1.5.14.

გაგუა . ბ17.3.1.13.

გაგუა თ. ბ17.3.1.13.

გადელია ე. ბ17.3.3.8.

გავარდაშვილი . ბ17.2.2.23.

გავაშელიძე ე. ბ17.1.4.30.

გალატა . ბ17.3.1.7.

გალი ლ. ბ17.1.6.23.

გამყრელიძე ნ. ბ17.3.2.44.

გამყრელიძე ს. ბ17.3.2.7.

გარაყანიძე ზ. ბ17.5.6.10.

გარგინი ვ. ბ17.3.1.7.

გარსევანიშვილი . ბ17.1.3.13.

გარსევანიშვილი . ბ17.1.5.25.

გარუჩავა მ. ბ17.1.6.20.

გასანოვა მ. ბ17.3.1.16.

გასვიანი ნ. ბ17.1.4.14.

გასვიანი ს. ბ17.1.4.14.

გასიმოვა ლ. ბ17.1.4.26.

გაჩეჩილაძე . ბ17.3.2.20.

გაჩეჩილაძე მ. ბ17.2.4.1.

გაჩეჩილაძე ხ. ბ17.3.1.30.

გეგელაშვილი გ. ბ17.3.2.64.

გეგეშიძე თ. ბ17.3.4.8.

გეგეშიძე ნ. ბ17.1.4.8.

გეთია მ. ბ17.1.6.26., ბ17.3.2.49.

გელაშვილი ე. ბ17.2.4.13.

გელაშვილი ნ. ბ17.1.4.31.

გელენიძე მ. ბ17.3.3.24.

გელოვანი . ბ17.3.3.24.

გერასიმოვი ა. ბ17.1.4.41., ბ17.2.10.4.

გეჯაძე ი. ბ17.2.4.7.

გვაზავა ნ. ბ17.3.1.21.

გველესიანი მ. ბ17.1.4.5., ბ17.1.4.7.

გვენეტაძე გ. ბ17.3.2.45., ბ17.3.2.52.

გვენეტაძე . ბ17.3.2.45., ბ17.3.2.52.

გვენცაძე დ. ბ17.2.4.5.

გვერდწითელი. ბ17.1.4.38.

გვერდწითელი ლ. ბ17.1.5.15.

გვერდწითელი მ. ბ17.1.4.38., ბ17.1.4.39.

გვილავა ი. ბ17.3.4.6.

გვიშიანი მ. ბ17.3.4.7.

გიგაური ნ. ბ17.1.5.16.

გიგაური რ. ბ17.1.5.16.

გიგინეიშვილი . ბ17.3.1.12.

გიგოლაშვილი ს. ბ17.4.1.8.

გილაური ნ. ბ17.1.6.6.

გიორგაძე თ. ბ17.1.4.11.

გიორგაძე ქ. ბ17.1.4.39.

გიორგობიანი მ. ბ17.3.4.6.

გირგვლიანი ა. ბ17.1.1.10.

გიუნდიუზი ჰ. ბ17.3.1.15.

გნატიუკი . ბ17.1.6.23.

გობეჯიშვილი თ. ბ17.2.7.3.

გოგალაძე მ. ბ17.1.4.10.

გოგატიშვილი ნ. ბ17.3.2.46.

გოგებაშვილი ნ. ბ17.3.2.47., ბ17.3.2.48., ბ17.3.2.63.

გოგესაშვილი ნ. ბ17.1.4.23.

გოგიბერიძე თ. ბ17.1.5.16.

გოგიბერიძე რ. ბ17.2.2.13.

გოგინაშვილი ნ. ბ17.3.2.65., ბ17.3.2.66.

გოგიშვილი . ბ17.4.1.2.

გოგიშვილი ხ. ბ17.3.2.42., ბ17.3.2.47., ბ17.3.2.48.

გოგიჩაიშვილი . ბ17.2.2.1.

გოგნაძე გ. ბ17.1.1.5.

გოგოლაძე . ბ17.2.2.10., ბ17.2.2.11.

გოგოლაძე თ. ბ17.3.1.6.

გოგოლაძე მ. ბ17.3.2.23.

გოგოლი . ბ17.1.4.37.

გოგოტიშვილი მ. ბ17.3.2.48.

გოგუა რ. ბ17.1.5.8.

გოგუა ქ. ბ17.2.2.10.

გოგუაძე ნ. ბ17.1.5.50.

გოდერძიშვილი ქ. ბ17.1.5.17., ბ17.1.5.18., ბ17.2.9.6.

გოთუა თ. ბ17.3.2.12.

გოთუა მ. ბ17.3.2.12.

გომელაური ნ. ბ17.5.4.4.

გონგაძე ნ. ბ17.3.4.7.

გორგასლიძე ნ. ბ17.1.6.2., ბ17.3.1.2., ბ17.3.2.49.

გორგიძე დ. ბ17.2.2.13.

გორდეზიანი ალ. ბ17.2.3.1.

გორდეზიანი მ. ბ17.1.5.14.

გოჩიტაშვილი ნ. ბ17.2.2.20.

გრაჟევსკაია ნ. ბ17.5.2.20.

გრიგორაშვილი . ბ17.2.11.2., ბ17.5.4.1.

გუბელაძე . ბ17.1.5.35.

გუგულაშვილი . ბ17.2.3.6.

გუგულაშვილი ლ. ბ17.2.2.36.

გუგუნავა. ბ17.1.5.41.

გუგუშვილი ნ. ბ17.3.3.3.

გუნდუზი ხ. ბ17.3.2.18.

გურგენიშვილი მ. ბ17.1.4.30., ბ17.1.4.31.

გურგენიძე ი. ბ17.1.4.6.

გურგენიძე მ. ბ17.3.1.4.

გურული თ. ბ17.1.5.20.

დავითაშვილი ლ. ბ17.1.5.1.

დავითაშვილი ნ. ბ17.1.6.15.

დავლეტბაევი მ. ბ17.3.4.2.

დათუაშვილი მ. ბ17.2.5.12.

დალაქიშვილი ს. ბ17.3.3.2.

დან მირკეა ლაურენტი ბ17.1.4.16., ბ17.1.4.ბ17., ბ17.1.4.18.

დანელია გ. ბ17.3.1.22.

დანი მ. ბ17.1.4.19.

დარახველიძე . ბ17.2.3.4., ბ17.2.3.5., ბ17.4.1.2.

დარახველიძე ნ. ბ17.2.10.3.

დარსანია თ. ბ17.3.1.19., ბ17.3.3.19.

დარჯანია მ. ბ17.2.2.6.

დაშნიანი მ. ბ17.1.6.10.

დგებუაძე გ. ბ17.2.2.36.

დგებუაძე თ. ბ17.2.9.2.

დგებუაძე ი. ბ17.3.2.53.

დე სანკტისი ვ. ბ17.3.2.8.

დევდარიანი თ. ბ17.5.1.1.

დევდარიანი ხ. ბ17.3.3.5.

დევიძე ი. ბ17.3.2.45., ბ17.3.2.52.

დევიძე მ. ბ17.1.5.39., ბ17.1.5.45.

დეკანოსიძე გ. ბ17.1.6.26.

დემეტრაშვილი . ბ17.1.5.2.

დვალაშვილი . ბ17.1.5.32.

დვალიშვილი მ. ბ17.2.2.2., ბ17.2.2.3. ბ17.2.2.29.

დიდმანიძე . ბ17.2.2.1.

დილებაშვილი ც. ბ17.3.3.24.

დიუსემბაევა . ბ17.3.3.5.

დოვგალი ნ. ბ17.1.5.1.

დოლაბერიძე ნ. ბ17.2.4.2.

დოლიძე ა. ბ17.2.8.1., ბ17.2.9.2., ბ17.2.9.3., ბ17.5.2.37.

დოლიძე ი. ბ17.3.3.11., ბ17.3.3.12., ბ17.3.3.17.

დოლიძე ლ. ბ17.2.9.2., ბ17.2.9.3.

დოლიძე ნ. ბ17.2.5.12., ბ17.3.2.12.

დონაძე მ. ბ17.1.4.1.

დორნი ა. ბ17.1.3.3.

დოსუმოვა ბ. ბ17.2.9.4.

დოღონაძე ი. ბ17.5.2.19.

დოხტურიშვილი ნ. ბ17.1.4.31.

დუკა დელია-ანდრადა ბ17.1.4.16., ბ17.1.4.18., ბ17.1.4.19.

დუმბაძე თ. ბ17.1.4.21.

დუმბაძე ნ. ბ17.1.6.9.

დუნდუა თ. ბ17.3.2.29.

დუნდუა რ. ბ17.1.5.13.

დურგლიშვილი-წოწონავა თ. ბ17.2.4.4.

დურმუსი . ბ17.3.2.4.

დუღაშვილი ნ. ბ17.3.3.26.

ებანოიძე ლ. ბ17.2.4.19.

ებრალიძე ქ. ბ17.1.5.17., ბ17.2.9.8.

ედიბერიძე თ. ბ17.3.2.46.

ედილაშვილი თ. ბ17.1.4.8.

ეკალაძე ე. ბ17.3.2.7.

ელაშვილი ა. ბ17.1.1.6.

ელიაშვილი მ. ბ17.1.3.5.

ელიზბარაშვილი მ. ბ17.1.3.6.

ელისაბედაშვილი გ. ბ17.3.1.5.

ემელიანოვა ვ. ბ17.2.9.4.

ენახ ანდრეა ფლორიანა ბ17.1.4.17.

ენდელაძე ნ. ბ17.1.4.9.

ენუქიძე მ. ბ17.3.2.30.

ეჟოვა . ბ17.3.2.2.

ერაი ო. ბ17.2.2.25.

ერგენჩი ჰ. ბ17.3.1.15.

ერემაშვილი მ. ბ17.3.3.2.

ერემიჩევა გ. ბ17.3.2.3.

ერიაშვილი ვ. ბ17.3.3.26.

ერტუგრული გ. ბ17.3.2.4.

ერქომაიშვილი გ. ბ17.1.6.2., ბ17.3.1.2

ესაკია ა. ბ17.1.5.3., ბ17.1.5.42.

ესაძე თ. ბ17.2.10.2., ბ17.2.4.20.

ესპინოლა მ. ბ17.1.4.29.

ვადაჭკორია მ. ბ17.4.1.5.

ვარაზაშვილი ვ. ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.3., ბ17.1.4.36.

ვარაზაშვილი . ბ17.1.6.19., ბ17.2.7.2.

ვარაზი თ. ბ17.1.5.14.

ვარამაშვილი ნ. ბ17.1.5.39.

ვარიმი პ. ბ17.3.1.15.

ვარიმი ჯ. ბ17.3.1.15.

ვასზილცინ ნიკოლაე ბ17.1.4.16., ბ17.1.4.17., ბ17.1.4.18.

ვასზილცინი კ. ბ17.1.4.19.

ვატანი მ. ბ17.3.1.15.

ვაშაკიძე ე. ბ17.3.3.20., ბ17.3.3.21., ბ17.3.4.8.

ვაშაკიძე ლ. ბ17.1.6.25.

ვაშაკიძე ნ. ბ17.5.2.34.

ვაჩნაძე ნ. ბ17.1.6.24.

ვაჭარაძე . ბ17.3.2.66.

ვახანია მ. ბ17.1.6.16.

ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქ. ბ17.2.4.4.

ვეკუა დ. ბ17.5.2.23.

ვერულაშვილი . ბ17.2.5.5.

ვეფხვაძე მ. ბ17.1.4.41., ბ17.2.10.4.

ვეფხვაძე ნ. ბ17.3.1.20.

ვეფხვაძე ს. ბ17.1.5.43., ბ17.1.5.44.

ვეშაპიძე . ბ17.5.2.24.

ვოლინა უ. ბ17.3.2.14.

ვორობეცი ვ. ბ17.1.4.15.

ვორობიოვა ე. ბ17.3.2.20.

ზარბალიევი რ. ბ17.1.4.27.

ზარნაძე ი. ბ17.3.1.19., ბ17.3.3.13., ბ17.3.3.14., ბ17.3.3.19.

ზარნაძე შ. ბ17.3.1.19., ბ17.3.3.13., ბ17.3.3.14., ბ17.3.3.19.

ზარქუა თ. ბ17.3.3.26.

ზაქარაია მ. ბ17.1.4.37., ბ17.3.3.22.

ზახაროვი . ბ17.2.5.2., ბ17.2.9.10.

ზედგინიძე ზ. ბ17.5.2.9.

ზენაიშვილი . ბ17.3.2.39.

ზერაკიძე. ბ17.1.5.41.

ზვერხანოვსკი . ბ17.3.2.28.

ზვიადაძე უ. ბ17.1.6.19.

ზიმბა ე. ბ17.3.2.21.

ზინაბადინოვა ს. ბ17.3.4.3.

ზოლოტარიოვა ო. ბ17.3.3.5.

ზოტიკიშვილი ნ. ბ17.1.3.4.

ზურაბაშვილი . ბ17.1.6.22.

თაბაგარი მ. ბ17.2.4.21.

თაბუაშვილი ნ. ბ17.1.4.9.

თავაძე . ბ17.2.5.2., ბ17.2.9.10.

თავზარაშვილი ი. ბ17.3.1.21., ბ17.3.2.55.

თავხელიძე დ. ბ17.2.3.2.

თალიპოვა ი. ბ17.3.2.10.

თარხნიშვილი ა. ბ17.1.5.31.

თევზაძე. ბ17.1.3.13.

თეთრაული გ. ბ17.5.2.17., ბ17.5.2.18.

თეთრუაშვილი მ. ბ17.5.2.22.

თოდაძე მ. ბ17.1.5.43., ბ17.1.5.44.

თოდაძე ხ. ბ17.3.3.6., ბ17.3.3.22.

თოდუა ფ. ბ17.3.2.20.

თოთაძე ნ. ბ17.3.2.38.

თოთლაძე ლ. ბ17.5.2.16.

თოიძე პ. ბ17.1.4.1.

თომაძე გ. ბ17.3.1.22., ბ17.3.1.25., ბ17.3.2.27., ბ17.3.2.41.

თორთლაძე ი. ბ17.3.2.57.

თოფურია . ბ17.3.1.26.

თოფურია . ბ17.1.4.11., ბ17.1.5.17., ბ17.1.5.18., ბ17.2.9.6.

თოფურია ნ. ბ17.2.2.23.

თურმანიძე თ. ბ17.3.1.8.

თურქია ე. ბ17.2.2.21.

თუშურაშვილი პ. ბ17.1.4.33., ბ17.1.6.27., ბ17.1.6.28., ბ17.2.4.13.

თუშურაშვილი რ. ბ17.4.1.1.

იაგოდინეცი პ. ბ17.1.4.29.

იაკაჯი ს. ბ17.3.2.18.

იალაჯი ი. ბ17.3.1.15.

იაშვილი ნ. ბ17.2.2.37.

იბიშევა . ბ17.3.2.16.

ივანაშვილი თ. ბ17.3.2.56.

ივერიელი მ. ბ17.3.2.47., ბ17.3.2.50., ბ17.3.2.62.

ილმაზი . ბ17.3.2.4.

ილურიძე ნ. ბ17.1.6.7.

იმნაიშვილი ლ. ბ17.2.2.4.

იმნაძე გ. ბ17.1.4.14.

იმნაძე თ. ბ17.3.3.20.

იმნაძე ნ. ბ17.1.4.12., ბ17.1.4.34., ბ17.1.6.27., ბ17.1.6.28., ბ17.3.1.23., ბ17.3.1.29.

იმნაძე რ. ბ17.1.4.13.

ინასარიძე . ბ17.2.5.11.

ინაძე რ. ბ17.1.1.1., ბ17.1.5.24.

იორამაშვილი ჰ. ბ17.3.1.31.

იოსელიანი ა. ბ17.5.2.3.

იოსელიანი ო. ბ17.1.2.1.

ირანმანეში ა. ბ17.1.1.7.

ისაევი გ. ბ17.3.2.17.

ისმაილოვა ნ. ბ17.5.8.2.

ისმაილოვი ე. ბ17.1.4.26.

კაიშაური . ბ17.1.6.5., ბ17.4.4.4., ბ17.4.4.5.

კაიშაური თ. ბ17.2.2.5.

კაკაბაძე . ბ17.3.2.33.

კაკაბაძე მ. ბ17.3.2.33.

კაკაურიძე მ. ბ17.3.3.23., ბ17.5.2.7.

კაკაურიძე . ბ17.5.2.6.

კაკაშვილი . ბ17.4.4.7.

კაკულია ჯ. ბ17.1.5.22.

კალანდაძე მ. ბ17.3.2.5., ბ17.3.2.6.

კალაშნიკი ნ. ბ17.3.2.2., ბ17.3.2.26.

კალბეკოვი ჯ. ბ17.3.2.16.

კალიევა . ბ17.3.3.9.

კალმატაევა ჯ. ბ17.3.3.9.

კამკამიძე ე. ბ17.2.2.2., ბ17.2.2.3.

კამკამიძე კ. ბ17.2.2.2.

კანდელაკი . ბ17.2.9.8.

კანდელაკი . ბ17.3.4.9.

კანდელაკი ე. ბ17.3.2.56.

კანდელაკი თ. ბ17.4.1.3.

კანთელაძე ნ. ბ17.2.3.1.

კაპანაძე ნ. ბ17.1.5.45.

კარატეპე ო. ბ17.3.2.4.

კარდენახიშვილი ლ. ბ17.5.5.6.

კარიაგარი ს. ბ17.3.2.4.

კასრაძე ს. ბ17.3.2.46.

კაშია ნ. ბ17.5.5.3.

კაშიბაძე მ. ბ17.2.2.23.

კაციტაძე . ბ17.3.1.6., ბ17.3.2.22., ბ17.3.2.60.

კაციტაძე . ბ17.3.3.24.

კაცმაიერი უ. ბ17.1.4.40.

კაჭახიძე მ. ბ17.1.5.50.

კაჭახიძე ნ. ბ17.1.5.50.

კახაბრიშვილი . ბ17.3.3.29.

კახიშვილი გ. ბ17.2.2.39.

კახნიაშვილი ი. ბ17.2.4.18.

კეზელი ა. ბ17.1.6.12.

კეკელია . ბ17.2.2.12.

კეკენაძე . ბ17.2.2.33.

კენჟებაევა . ბ17.3.2.3.

კენჭიაშვილი ნ. ბ17.2.3.1.

კენჭოშვილი . ბ17.2.2.17.

კეპულაძე მ. ბ17.3.4.5.

კერესელიძე მ. ბ17.1.4.9.

კვაბზირიძე გ. ბ17.5.2.29.

კვაბზირიძე თ. ბ17.5.5.8.

კვანჭახაძე . ბ17.3.3.23.

კვარაცხელია ლ. ბ17.5.2.36.

კვატაშიძე . ბ17.1.5.20.

კვაშილავა ნ. ბ17.2.7.2.

კვაჭაძე ი. ბ17.3.1.6., ბ17.3.2.61., ბ17.3.3.4.

კვაჭაძე ნ. ბ17.5.3.2.

კვეზერელი-კოპაძე ა. ბ17.2.11.4.

კვერენჩხილაძე გ. ბ17.3.3.30.

კვერენჩხილაძე . ბ17.3.3.30.

კვერნაძე თ. ბ17.1.4.35., ბ17.1.5.26., ბ17.2.9.9.

კვესელავა ვ. ბ17.1.4.4.

კვესიტაძე . ბ17.1.4.41., ბ17.2.10.4.

კვესიტაძე . ბ17.1.6.17., ბ17.4.4.2.

კვიჟინაძე ნ. ბ17.3.2.53.

კვირკველია . ბ17.3.2.39.

კვირკველია ნ. ბ17.3.2.39., ბ17.4.1.1.

კივილაძე . ბ17.2.2.30.

კივილაძე ნ. ბ17.2.2.30., ბ17.2.2.34.

კიზირია მ. ბ17.3.1.12.

კიისი უვე. ბ17.4.1.3.

 


კიკალიშვილი ბ. ბ17.1.6.22., ბ17.1.6.24.

კიკალიშვილი ლ. ბ17.3.1.8.

კიკაჩეიშვილი ე. ბ17.3.2.53.

კიკვიძე ო. ბ17.2.3.7.

კიკნაძე მ. ბ17.2.2.6.

კილასონია ნ. ბ17.1.4.9.

კილაძე ლ. ბ17.3.3.8.

კილაძე მ. ბ17.3.2.23.

კიმი ნ. ბ17.3.2.16.

კინწურაშვილი ლ. ბ17.1.6.21.

კიპაროიძე ს. ბ17.3.4.6.

კიტოვანი . ბ17.1.5.4.

კლარჯეიშვილი ნ. ბ17.1.4.10.

კლისჩი ი. ბ17.3.2.13.

კობალაძე ნ. ბ17.2.4.13.

კობახიძე . ბ17.2.3.8.

კობახიძე მ. ბ17.2.11.3.

კობერიძე გ. ბ17.3.2.25.

კობერიძე თ. ბ17.5.5.4., ბ17.5.6.6.

კობერიძე კ. ბ17.5.5.9.

კობზევი . ბ17.1.5.9., ბ17.1.5.45.

კობიძე თ. ბ17.3.1.26.

კოვალიოვა ი. ბ17.3.2.32.

კოვზირიძე ზ. ბ17.2.10.3., ბ17.2.5.10.

კოზუბი ტ. ბ17.1.6.23.

კოიშიბაევი . ბ17.3.1.9.

კოკილაშვილი . ბ17.1.1.3.

კოკილაშვილი რ. ბ17.2.4.11., ბ17.2.4.12.

კოლბასოვი გ. ბ17.1.4.15.

კოლესნიკოვა მ. ბ17.3.2.26.

კონონენკო ნ. ბ17.1.6.23.

კოპალეიშვილი . ბ17.2.4.21., ბ17.2.5.8., ბ17.2.5.9.

კოპალიანი ნ. ბ17.1.5.36.

კორენკოვი. ბ17.3.4.1.

კორსანტია ნ. ბ17.3.2.51.

კორძაია . ბ17.3.1.5., ბ17.3.2.24., ბ17.3.2.33.

კორძაძე ა. ბ17.1.5.2.

კორძაძე ლ. ბ17.1.3.6.

კოტელიუხი მ. ბ17.3.2.19.

კოღუაშვილი პ. ბ17.2.11.1.

კოშანოვა . ბ17.3.4.2.

კოჯაიგითი ი. ბ17.3.2.18.

კრაია-იოლდეს ვიქტორ-დანიელ ბ17.1.4.16.

კრინიცკაია ი. ბ17.3.2.13.

კუბლაშვილი . ბ17.2.7.4.

კუზგიბეკოვა . ბ17.3.2.3.

კუზმინოვა ნ. ბ17.3.2.31.

კულიშოვი ვ. ბ17.3.2.15.

კულმირზაევა ნ. ბ17.3.2.10.

კუნჭულია ლ. ბ17.3.1.23., ბ17.3.1.29.

კურმანალინა გ. ბ17.3.2.10.

კუტალია . ბ17.3.4.9.

კუტუბიძე თ. ბ17.3.2.34.

კუციავა . ბ17.2.2.10., ბ17.2.2.11.

კუციავა . ბ17.2.2.10., ბ17.2.2.11.

კუხალაშვილი . ბ17.1.5.2.

ლაბარტყავა მ. ბ17.2.9.7.

ლაბაძე რ. ბ17.2.4.12.

ლაბოსელი მ. ბ17.1.4.19.

ლაგვილავა გ. ბ17.3.2.45., ბ17.3.2.52.

ლაგვილავა ი. ბ17.2.3.8.

ლავრინენკო ვ. ბ17.3.4.3.

ლაზარიაშვილი თ. ბ17.5.2.15.

ლაფერაშვილი დ. ბ17.1.3.8.

ლაფერაშვილი თ. ბ17.1.4.32.

ლაჭყეპიანი თ. ბ17.2.11.1., ბ17.4.1.5.

ლეკიშვილი ნ. ბ17.3.1.29.

ლემონჯავა გ. ბ17.5.2.13.

ლეჟავა გ. ბ17.3.3.8., ბ17.3.3.22.

ლეჟავა . ბ17.1.5.32., ბ17.1.5.33.

ლეჟავა ნ. ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.3., ბ17.1.4.36.

ლეჟავა ხ. ბ17.2.10.2., ბ17.2.4.20.

ლექვთაძე ნ. ბ17.3.2.27.

ლილუაშვილი . ბ17.3.3.28.

ლიპარტელიანი ნ. ბ17.3.2.58.

ლიპარტელიანი რ. ბ17.1.4.31.

ლიტვინოვა ე. ბ17.3.2.16.

ლიჩი ჯ. ბ17.5.6.4.

ლობჟანიძე ნ. ბ17.3.1.26., ბ17.3.2.30.

ლოლაძე თ. ბ17.2.4.15., ბ17.2.5.8.

ლომაძე . ბ17.1.6.14.

ლომთაძე ლ. ბ17.3.1.24.

ლომთაძე ნ. ბ17.1.6.25.

ლომთაძე ო. ბ17.2.8.1.

ლომთაძე ჯ. ბ17.1.5.5., ბ17.1.5.6., ბ17.1.5.7.

ლომინაძე . ბ17.1.5.33.

ლომიტაშვილი შ. ბ17.1.4.32.

ლომიძე მ. ბ17.3.3.16.

ლომიძე ნ. ბ17.1.5.20., ბ17.3.1.4., ბ17.3.2.12.

ლომსაძე ზ. ბ17.2.4.4.

ლომსიანიძე ი. ბ17.1.5.11.

ლორთქიფანიძე ვ. ბ17.5.4.5.

ლოჩოშვილი . ბ17.1.4.11.

ლუარსაბიშვილი მ. ბ17.5.2.37.

ლუხუტაშვილი ნ. ბ17.5.2.33.

მაზანიშვილი ბ. ბ17.2.4.5.

მაისაია ლ. ბ17.2.7.2.

მაისაძე ფ. ბ17.1.5.30.

მაისურაძე . ბ17.2.2.5., ბ17.2.4.17.

მაისურაძე . ბ17.2.5.3.

მაისურაძე ნ. ბ17.1.4.8., ბ17.2.4.9., ბ17.2.4.15., ბ17.5.5.7.

მაკასარაშვილი ი. ბ17.2.2.6.

მალანია მ. ბ17.1.6.24.

მალია ფ. ბ17.3.2.4.

მამალაძე თ. ბ17.1.6.25.

მამალაძე მ. ბ17.3.2.51.

მამარდაშვილი მ. ბ17.4.1.1.

მამარდაშვილი ნ. ბ17.3.2.59.

მამასახლისაშვილი . ბ17.4.1.4.

მამედოვა ტ. ბ17.3.1.16.

მამისეიშვილი მ. ბ17.1.4.9.

მამულაშვილი ა. ბ17.1.4.8.

მამუჩიშვილი ნ. ბ17.3.3.25.

მანაგაძე გ. ბ17.3.2.25.

მანგალაძე ბ17.4.4.9.

მანველიძე გ. ბ17.1.4.12.

მანიჟაშვილი . ბ17.3.1.4.

მანცკავა მ. ბ17.3.1.3.

მანჯავიძე ნ. ბ17.5.1.1.

მარგველაშვილი ვ. ბ17.3.2.5., ბ17.3.2.6.

მარგიევი ბ. ბ17.2.10.5.

მარდაშოვა მ. ბ17.1.6.19.

მარსაგიშვილი თ. ბ17.2.4.1.

მარტინოვი მ. ბ17.1.6.1.

მარუშჩაკი მ. ბ17.3.2.13.

მასიუკოვიჩი თ. ბ17.3.1.1.

მასხულია ლ. ბ17.3.3.29.

მაღალაშვილი . ბ17.2.4.10.

მაღალაშვილი . ბ17.3.2.29.

მაღლაკელიძე დ. ბ17.5.2.34.

მაღლაკელიძე თ. ბ17.3.2.65., ბ17.3.2.66.

მაღლაკელიძე ნ. ბ17.1.6.11.

მაჩალაძე თ. ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.3., ბ17.1.4.13.

მაცაბერიძე ვ. ბ17.4.1.1.

მაჭავარიანი . ბ17.1.3.3.

მაჭავარიანი მ. ბ17.2.4.1., ბ17.3.2.30.

მაჭარაშვილი თ. ბ17.1.5.38.

მაჭარაძე დ. ბ17.2.10.5.

მაჭუტაძე . ბ17.1.6.15.

მახათაძე . ბ17.2.4.9.

მახამოვი მ. ბ17.2.5.1.

მახარაძე დ. ბ17.1.1.3.

მახვილაძე გ. ბ17.3.2.5., ბ17.3.2.6.

მახვილაძე . ბ17.5.9.1.

მებონია ნ. ბ17.3.3.23.

მებონია ს. ბ17.2.3.3.

მეგრელაძე ა. ბ17.3.1.22., ბ17.3.1.25., ბ17.3.2.41.

მეგრელი ნ. ბ17.2.6.1.

მეგრელიშვილი თ. ბ17.3.4.8.

მეგრელიძე თ. ბ17.2.3.6.

მეგრელიძე თ. ბ17.4.4.1.

მეგრელიძე ლ. ბ17.1.5.34.

მეზვრიშვილი ლ. ბ17.2.3.4., ბ17.2.3.5., ბ17.4.1.2.

მელაძე . ბ17.1.5.27.

მელაძე მ. ბ17.1.5.27.

მელიქაძე . ბ17.1.5.9., ბ17.1.5.43., ბ17.1.5.44., ბ17.1.5.45.

მელიქია ე. ბ17.4.4.6.

მენაბდე თ. ბ17.5.3.2.

მენაფირე გ. ბ17.5.2.31.

მერაბიშვილი მ. ბ17.1.6.3., ბ17.1.6.4.

მერაბიშვილი ნ. ბ17.1.6.3., ბ17.1.6.4.

მერებაშვილი . ბ17.1.3.1.

მერკულოვი ო. ბ17.3.2.35.

მესტვირიშვილი ზ. ბ17.2.5.10., ბ17.2.10.3.

მესხი მ. ბ17.1.1.1., ბ17.1.5.24.

მესხია . ბ17.1.5.46.

მეტრეველი . ბ17.2.2.38.

მეტრეველი . ბ17.3.1.30.

მეტრეველი მ. ბ17.3.2.46.

მეტრეველი ჯ. ბ17.2.4.1.

მეფარიშვილი ბ. ბ17.2.2.14., ბ17.2.2.16.

მეფარიშვილი ქ. ბ17.5.5.6.

მეფარიძე ე. ბ17.1.5.38.

მეცხვარიშვილი ი. ბ17.2.2.36.

მთვარაძე ა. ბ17.3.2.57., ბ17.3.2.58.

მიზანდარი მ. ბ17.3.2.29.

მინდაძე ს. ბ17.2.3.7.

მინდელი პ. ბ17.1.5.3., ბ17.1.5.42.

მირველაშვილი ე. ბ17.3.2.53.

მირზაევა ვ. ბ17.5.2.38.

მირზიაშვილი მ. ბ17.3.4.7.

მირიანაშვილი ნ. ბ17.2.4.4.

მირძველი ნ. ბ17.2.4.2.

მირხამიტოვა . ბ17.1.4.28.

მიქაბერიძე . ბ17.2.5.2., ბ17.2.9.10.

მიქაუტაძე მ. ბ17.2.3.1.

მიქაძე ი. ბ17.3.3.21.

მიქაძე ო. ბ17.2.4.15.

მიქელაძე გ. ბ17.5.2.8.

მიქელაძე მ. ბ17.3.1.30.

მოდებაძე ვ. ბ17.5.6.1.

მორჩილაძე ნ. ბ17.3.1.13.

მოსაშვილი ი. ბ17.2.2.31., ბ17.2.2.32.

მოსეშვილი თ. ბ17.2.5.13.

მოსია ს. ბ17.3.3.6.

მოსია ჯ. ბ17.1.5.19.

მოსიძე . ბ17.3.1.5.

მოსიძე ვ. ბ17.1.5.12.

მოსულიშვილი დ. ბ17.2.3.4., ბ17.2.3.5., ბ17.4.1.2.

მოწონელიძე ე. ბ17.3.3.1.

მჟავანაძე . ბ17.3.3.4.

მულდაევა გ. ბ17.3.2.16.

მუმლაძე ნ. ბ17.2.4.21.

მურთაზაშვილი თ. ბ17.1.4.33., ბ17.1.4.34., ბ17.1.6.27., ბ17.1.6.28., ბ17.3.1.1., ბ17.3.1.23.

მურთაზაშვილი მ. ბ17.1.4.33.

მურჯიკნელი . ბ17.2.7.1.

მურჯიკნელი ქ. ბ17.3.3.19.

მუსელიანი ქ. ბ17.1.6.17.

მუხამედიევი მ. ბ17.1.4.24., ბ17.2.5.1.

მუხაშავრია გ. ბ17.3.2.27.

მღებრიშვილი ს. ბ17.3.2.54.

მშვილდაძე ვ. ბ17.1.6.26.

მძინარაშვილი თ. ბ17.1.6.14.

მჭედლიშვილი ე. ბ17.3.3.18.

მჭედლიშვილი ზ. ბ17.2.3.2.

მჭედლიშვილი ი. ბ17.2.9.6., ბ17.3.3.24., ბ17.3.3.25.

მჭედლიშვილი ნ. ბ17.1.6.25.

მჭედლიძე ო. ბ17.1.6.11.

ნადირაშვილი ლ. ბ17.1.6.2., ბ17.3.1.2.

ნადირაშვილი მ. ბ17.2.5.3.

ნათიშვილი ო. ბ17.1.5.28.

ნაკაიძე . ბ17.1.6.18.

ნაკაშიძე გ. ბ17.3.2.54.

ნამგალაძე . ბ17.2.6.1.

ნამორაძე მ. ბ17.3.2.44.

ნანავა უ. ბ17.1.6.25.

ნანეიშვილი თ. ბ17.1.6.10.

ნარეშელაშვილი . ბ17.2.2.28.

ნასყიდაშვილი ა. ბ17.1.5.32., ბ17.1.5.33.

ნატროშვილი გ. ბ17.4.2.1.

ნატროშვილი ნ. ბ17.4.2.1.

ნატროშვილი ო. ბ17.2.2.7.

ნაჭყებია ნ. ბ17.1.6.11.

ნახუცრიშვილი ი. ბ17.2.4.15.

ნევესი . ბ17.1.4.29.

ნემსაძე გ. ბ17.3.1.4., ბ17.3.2.57., ბ17.3.2.58.

ნემსიწვერიძე ნ. ბ17.3.3.26.

ნიკიტინა ი. ბ17.3.2.2., ბ17.3.2.26.

ნიკოლაიშვილი გ. ბ17.1.5.19.

ნიკოლაიშვილი მ. ბ17.1.6.22.

ნიკოლეიშვილი . ბ17.3.2.25.

ნიჟარაძე მ. ბ17.2.4.2.

ნიჟარაძე ნ. ბ17.1.4.33., ბ17.1.6.2., ბ17.2.5.10., ბ17.2.10.3., ბ17.3.1.2.

ნოზაძე ბ. ბ17.1.4.34.

ნოზაძე თ. ბ17.2.4.4.

ნოზაძე . ბ17.1.6.13.

ნურმანოვი ს. ბ17.1.4.28.

ობგაძე თ. ბ17.1.1.2.

ოდილავაძე . ბ17.1.5.31., ბ17.1.5.40.

ოდიშარია კ. ბ17.2.2.33.

ოვჩარუკი მ. ბ17.3.2.31.

ოზტურკი გ. ბ17.3.2.4.

ოთარაშვილი თ. ბ17.3.1.31.

ოთარაშვილი . ბ17.3.2.44.

ოკლეი ა. ბ17.2.10.5.

ოკსენი . ბ17.3.2.18.

ოკუჯავა მ. ბ17.3.1.28., ბ17.3.3.28.

ოლივიერა ს. ბ17.1.4.29.

ოლხოვა ო. ბ17.3.2.21.

ომაროვა ი. ბ17.3.2.15.

ონიანი თ. ბ17.3.1.27., ბ17.3.3.3.

ონიაშვილი . ბ17.2.5.2., ბ17.2.9.10.

ორმოცაძე გ. ბ17.3.2.30., ბ17.3.4.6.

ოსიპოვა ნ. ბ17.1.4.35., ბ17.1.5.26., ბ17.2.9.9.

ოსოვსკაია ნ. ბ17.3.2.31.

ოქროსცვარიძე ზ. ბ17.2.4.18.

ოქრუაშვილი ც. ბ17.5.2.12.

ოხანაშვილი მ. ბ17.2.2.22.

ოჯანი რ. ბ17.1.4.29.

პაბოტი ე. ბ17.3.2.26.

პავლიაშვილი ნ. ბ17.3.2.44.

პავლიაშვილი ს. ბ17.5.6.10.

პაიკიძე თ. ბ17.1.4.13.

პაიჭაძე ნ. ბ17.5.4.2.

პანახოვი ტ. ბ17.2.9.11.

პაპავა გ. ბ17.1.4.30., ბ17.1.4.31.

პაპავა კ. ბ17.1.4.31.

პაპავა შ. ბ17.1.4.30.

პაპუკაშვილი . ბ17.1.6.14.

პატარქალიშვილი ტ. ბ17.5.2.36.

პაჭკორია ე. ბ17.3.3.21., ბ17.3.4.8.

პაჭკორია ქ. ბ17.3.1.28., ბ17.3.3.28.

პერტია . ბ17.3.2.25.

პეტრენკო ნ. ბ17.3.2.13.

პეტრიაშვილი თ. ბ17.3.2.44.

პეტრიაშვილი ლ. ბ17.2.2.22.

პირველი . ბ17.2.3.6.

პოტაპოვი ს. ბ17.3.1.7.

პრასოლი . ბ17.3.2.26.

ჟამურაშვილი კ. ბ17.2.2.8., ბ17.2.2.9.

ჟეკეევა . ბ17.3.2.11.

ჟიჟილაშვილი ს. ბ17.3.3.23.

ჟორდანია ი. ბ17.2.4.4.

ჟორჟოლიანი თ. ბ17.5.2.32.

ჟორჟოლიანი ლ. ბ17.3.2.40., ბ17.3.3.7.

ჟორჟოლიანი ნ. ბ17.1.4.10.

ჟორჟოლიანი . ბ17.3.3.7.

ჟუკოვა ნ. ბ17.1.5.38., ბ17.1.5.43., ბ17.1.5.44.

ჟუმაკანოვა . ბ17.3.2.3.

ჟუმალიევა ვ. ბ17.3.2.15.

ჟუმალინა . ბ17.3.2.11.

ჟურული მ. ბ17.3.1.27.

რაზკაზოვა-ველკოვა ე. ბ17.1.6.1.

რამიშვილი ბ. ბ17.5.4.3.

რატიშვილი მ. ბ17.2.10.5.

რაქვიაშვილი გ. ბ17.1.1.6.

რახიმოვი ტ. ბ17.1.4.24.

რეხვიაშვილი მ. ბ17.1.4.20.

რობაქიძე ლ. ბ17.2.4.5.

რობიტაშვილი . ბ17.2.2.7.

როგავა ნ. ბ17.1.6.11.

როყვა ქ. ბ17.1.5.34.

რუზიმურადოვი ო. ბ17.1.4.28.

რუსაძე ხ. ბ17.1.6.10.

რუსია მ. ბ17.1.4.38.

რუსიძე მ. ბ17.3.2.55.

რუხაძე ლ. ბ17.2.10.5.

სააკაშვილი ნ. ბ17.3.3.27.

საგინაძე ლ. ბ17.3.2.40.

საგინოვა . ბ17.3.4.2.

სალუქვაძე ე. ბ17.2.9.9.

სამსონია შ. ბ17.1.4.40.

სამურა . ბ17.3.1.14.

სამხარაძე ზ. ბ17.1.4.5.

სამხარაძე თ. ბ17.3.1.18.

სამხარაძე . ბ17.1.3.4.

სამხარაძე რ. ბ17.2.2.8., ბ17.2.2.9.

სანადირაძე გ. ბ17.3.3.4.

სანიკიძე თ. ბ17.3.1.8., ბ17.3.2.30., ბ17.3.2.59., ბ17.3.4.6.

საური . ბ17.1.5.5., ბ17.1.5.6., ბ17.1.5.7.

საყვარელიძე . ბ17.1.5.46.

საცერაძე დ. ბ17.5.7.1.

სახელაშვილი თ. ბ17.2.2.31.

სეიტმაგანბეტოვა ნ. ბ17.3.2.10.

სერგაზინა ტ. ბ17.3.2.11.

სერგიიჩუკი ო. ბ17.3.2.31.

სესიტაშვილი თ. ბ17.3.1.22.

სეხნიაშვილი ნ. ბ17.3.4.5.

სვანაძე კ. ბ17.1.1.9.

სვანიშვილი ა. ბ17.3.2.54., ბ17.5.5.5.

სვანიძე მ. ბ17.1.4.5.

სიგუა ლ. ბ17.1.5.19.

სიგუა ქ. ბ17.1.3.11.

სივსივაძე კ. ბ17.1.4.33., ბ17.1.4.34., ბ17.1.6.27., ბ17.1.6.28.

სიმონგულაშვილი ზ. ბ17.2.4.17.

სირაძე ლ. ბ17.2.11.4.

სირაძე მ. ბ17.2.5.7.

სირბილაძე . ბ17.1.2.2.

სირბილაძე . ბ17.3.1.18.

სიროტა ვ. ბ17.3.2.15.

სიჭინავა ხ. ბ17.1.6.17.

სიხარულიძე გ. ბ17.3.3.3.

სმაგულოვა გ. ბ17.3.2.10.

სოკურენკო ლ. ბ17.3.4.3.

სოლიმანი . ბ17.3.2.8.

სოსელია მ. ბ17.2.4.9.

სტარიკოვი ი. ბ17.3.3.5.

სტეფანიშვილი მ. ბ17.2.9.3.

სტეფანოვი ს. ბ17.1.6.1.

სტომადოვა ს. ბ17.2.2.21.

სულაბერიძე ა. ბ17.5.4.4.

სულაბერიძე გ. ბ17.3.3.28.

სულაბერიძე ვ. ბ17.5.4.4.

სულამანიძე ა. ბ17.2.2.38., ბ17.2.2.39., ბ17.2.4.12.

სულაქველიძე ც. ბ17.1.6.24.

სულტანოვა გ. ბ17.3.1.9.

სუმბაძე ი. ბ17.3.3.16.

სუპატაშვილი თ. ბ17.2.7.2.

სურგულაძე . ბ17.2.2.1., ბ17.2.2.22., ბ17.2.2.23., ბ17.2.2.30., ბ17.2.2.33.

სურმავა ა. ბ17.1.5.15., ბ17.1.5.39.

სუხიაშვილი თ. ბ17.2.2.15.

სხირტლაძე ლ. ბ17.1.4.8.

ტაბატაძე . ბ17.2.10.3.

ტაბატაძე ზ. ბ17.2.4.21.

ტაბატაძე თ. ბ17.3.2.56.

ტაბატაძე ი. ბ17.1.4.20.

ტაბატაძე ნ. ბ17.1.6.26.

ტაბაღუა . ბ17.1.5.8.

ტაბაღუა ს. ბ17.5.6.7.

ტაბიძე ბ. ბ17.1.6.26.

ტაბუცაძე . ბ17.3.3.10.

ტაგიევა შ. ბ17.1.4.26.

ტატიშვილი . ბ17.2.4.1., ბ17.2.4.6.

ტატიშვილი ნ. ბ17.3.1.18.

ტეფნაძე . ბ17.1.5.39.

ტიელიძე ზ. ბ17.2.2.26.

ტკაჩი . ბ17.1.4.29.

ტორაძე გ. ბ17.3.2.45., ბ17.3.2.52.

ტრაპაიძე . ბ17.3.3.23.

ტრაპაიძე მ. ბ17.1.4.40.

ტულეუბაევი . ბ17.3.4.2.

ტურაბელიძე დ. ბ17.1.6.24.

ტურაშვილი . ბ17.2.5.5.

ტუსიაშვილი თ. ბ17.1.4.11.

ტუსკია . ბ17.1.3.6.

ტუსუპკალიევი . ბ17.3.2.11.

ტუღუში მ. ბ17.3.3.28.

ტყემალაძე რ. ბ17.2.3.4., ბ17.2.3.5., ბ17.4.1.2.

ტყეშელაშვილი . ბ17.3.1.13.

უბირია ი. ბ17.3.2.40.

უგლავა დ. ბ17.5.2.35.

უგრეხელიძე ი. ბ17.2.5.12.

უიანიკი მ. ბ17.3.1.15.

უკლება . ბ17.1.5.20., ბ17.1.5.21.

უმბეტოვა . ბ17.3.1.9.

უმბეტოვი ტ. ბ17.3.1.9.

უროტაძე ს. ბ17.1.4.10., ბ17.1.4.35., ბ17.1.5.26., ბ17.2.9.9.

ურუშაძე . ბ17.4.1.7., ბ17.4.1.9.

ურუშაძე ო. ბ17.3.2.57., ბ17.3.2.58.

უშარაული ე. ბ17.1.5.18., ბ17.2.9.6.

უჯმაჯურიძე . ბ17.4.1.4.

ფადიურაშვილი . ბ17.1.5.25.

ფადიურაშვილი . ბ17.1.5.25.

ფავლენიშვილი თ. ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.3.

ფავლენიშვილი ი. ბ17.3.2.33.

ფანჩვიძე მ. ბ17.4.1.1.

ფარესიშვილი ო. ბ17.5.2.38.

ფარულავა . ბ17.1.6.20., ბ17.1.6.22.

ფარულავა . ბ17.3.2.37.

ფარქოსაძე ხ. ბ17.1.6.12.

ფარჩუკაშვილი ზ. ბ17.2.5.8.

ფარცახაშვილი ჯ. ბ17.3.2.24.

ფაცაცია ა. ბ17.5.9.1.

ფაჯიშვილი მ. ბ17.1.5.12.

ფილიშვილი ო. ბ17.3.2.24.

ფირალიშვილი ს. ბ17.1.1.1., ბ17.1.5.24.

ფირცხალავა თ. ბ17.2.7.3.

ფირცხალავა რ. ბ17.4.1.7.

ფირცხალაიშვილი . ბ17.1.6.9.

ფოჩხიძე ნ. ბ17.1.6.10.

ფრანგიშვილი . ბ17.2.2.1.

ფრეიტასი . ბ17.1.4.29.

ფრიდონაშვილი ქ. ბ17.5.5.1.

ფრუიძე მ. ბ17.1.5.14.

ფრუიძე ნ. ბ17.3.2.59.

ფურცელაძე ბ. ბ17.1.4.5., ბ17.1.4.7., ბ17.2.4.3., ბ17.2.4.6., ბ17.2.4.8

ფურცელაძე . ბ17.1.5.36.

ფურცხვანიძე ო. ბ17.2.5.14.

ფხაკაძე თ. ბ17.1.5.37.

ფხაკაძე ი. ბ17.3.2.7.

ფხაკაძე ც. ბ17.2.2.33.

ფხალაძე ი. ბ17.5.2.4.

ფხოველიძე მ. ბ17.1.2.1.

ქავთარაძე თ. ბ17.5.2.14.

ქავთარაძე ნ. ბ17.2.9.2.

ქამუშაძე ი. ბ17.2.4.7.

ქართველიშვილი ლ. ბ17.1.5.20., ბ17.1.5.21., ბ17.1.5.22., ბ17.1.5.34.

ქარსელაძე . ბ17.3.2.40.

ქარქაშაძე ნ. ბ17.5.2.37.

ქაშაკაშვილი ბ. ბ17.2.4.16.

ქაშაკაშვილი . ბ17.2.4.16.

ქაშაკაშვილი ი. ბ17.2.4.16., ბ17.2.4.21., ბ17.2.5.8.

ქაჩიბაია ე. ბ17.1.4.13.

ქაჯაია თ. ბ17.3.3.29.

ქაჯაია ლ. ბ17.1.6.6., ბ17.1.6.7.

ქევანიშვილი ზ. ბ17.5.1.1.

ქერქაძე ჯ. ბ17.2.4.12.

ქეშელაშვილი ო. ბ17.5.2.1., ბ17.5.2.2.

ქველაძე ქ. ბ17.5.2.25.

ქვრივიშვილი . ბ17.4.1.7.

ქირია თ. ბ17.1.5.41., ბ17.1.5.49.

ქირია ჯ. ბ17.1.5.3., ბ17.1.5.31., ბ17.1.5.41., ბ17.1.5.42.

ქიტიაშვილი . ბ17.2.7.1.

ქოქიაური ლ. ბ17.5.2.11.

ქოქიაური ნ. ბ17.5.2.11.

ქოჩიაშვილი ქ. ბ17.2.9.3.

ქოჩორაძე თ. ბ17.3.1.20.

ქრისტესიაშვილი ხ. ბ17.2.2.28.

ქუთათელაძე . ბ17.3.3.1.

ქუთელია . ბ17.1.5.46.

ქურასბედიანი მ. ბ17.1.4.25.

ქურდაძე . ბ17.2.4.17.

ქურდაძე ე. ბ17.3.1.26.

ღაღანიძე . ბ17.1.6.18.

ღვალაძე გ. ბ17.4.4.3.

ღვედაშვილი ნ. ბ17.5.6.8.

ღვინერია ი. ბ17.3.1.27.

ღვინეფაძე . ბ17.2.2.26.

ღირდალაძე . ბ17.3.1.5.

ღლონტი ნ. ბ17.1.5.31., ბ17.1.5.42.

ღონღაძე მ. ბ17.3.1.28., ბ17.3.3.28.

ღონღაძე ს. ბ17.1.5.3., ბ17.1.5.42.

ღუდუშაური ქ. ბ17.5.2.12.

ღურწკაია . ბ17.1.6.13.

ღუღუნიშვილი მ. ბ17.3.3.2.

ყანდარელი ლ. ბ17.3.1.18.

ყანჩაველი შ. ბ17.4.4.8.

ყვავაძე . ბ17.1.3.6.

ყვირალაშვილი . ბ17.2.2.24.

ყიფიანი გ. ბ17.1.4.14.

ყიფიანი ნ. ბ17.3.2.54., ბ17.4.1.6.

ყიფიანი პ. ბ17.2.3.7.

ყრუაშვილი ლ. ბ17.1.6.10.

ყურაშვილი . ბ17.3.1.19.

ყურაშვილი მ. ბ17.1.5.14.

შავიშვილი ო. ბ17.5.2.30.

შაკიევა ტ. ბ17.2.9.4.

შალვაშვილი ნ. ბ17.2.8.1.

შამანაური ლ. ბ17.1.4.22.

შანიძე გ. ბ17.4.1.1.

შანიძე ლ. ბ17.1.6.22.

შარაშენიძე . ბ17.3.1.8.

შაფაქიძე ე. ბ17.2.5.3.

შაქარიშვილი ნ. ბ17.1.6.8.

შაქარიშვილი . ბ17.3.1.12.

შახინკუში ს. ბ17.3.2.18.

შელესტი . ბ17.3.2.32.

შელესტი . ბ17.3.2.32.

შენგელია ლ. ბ17.2.5.6.

შეროზია თ. ბ17.2.2.28.

შეწირული ლ. ბ17.1.2.1.

შვანგირაძე . ბ17.5.3.1.

შიანი . ბ17.3.1.7.

შილაკაძე ე. ბ17.5.2.5.

შირინოვა . ბ17.3.1.16.

შიშნიაშვილი მ. ბ17.3.1.18.

შობატი ლ. ბ17.3.4.3.

შონია თ. ბ17.1.4.40.

შოშიაშვილი ე. ბ17.1.4.5., ბ17.1.4.7.

შუკაკიძე ა. ბ17.3.2.59.

შურღაია ი. ბ17.2.2.15.

შურღულაია მ. ბ17.3.1.29.

ჩაგელიშვილი რ. ბ17.1.4.5.

ჩაიკოვსკი ი. ბ17.3.4.3.

ჩანკვეტაძე ა. ბ17.1.5.45.

ჩანკვეტაძე ალ. ბ17.1.5.9.

ჩარგაზია ხ. ბ17.1.3.7., ბ17.1.5.29., ბ17.1.5.39.

ჩართოლანი . ბ17.1.5.33.

ჩაჩავა ი. ბ17.4.4.1.

ჩაჩანიძე . ბ17.2.2.24.

ჩაჩუა . ბ17.2.2.32.

ჩაჩხიანი-ანასაშვილი ნ. ბ17.4.4.8.

ჩახაია . ბ17.1.6.19.

ჩახაია . ბ17.2.7.2.

ჩახუნაშვილი გ. ბ17.3.2.34., ბ17.3.3.10., ბ17.3.3.11., ბ17.3.3.12,

ჩახუნაშვილი . ბ17.3.2.33., ბ17.3.2.34., ბ17.3.3.10.

ჩახუნაშვილი . ბ17.3.2.33., ბ17.3.2.34., ბ17.3.3.10.

ჩერქეზიშვილი . ბ17.2.2.33., ბ17.2.2.35.

ჩიკვაიძე ე. ბ17.3.1.6., ბ17.3.2.61.

ჩიკვილაძე . ბ17.3.1.30.

ჩიკვილაძე თ. ბ17.2.6.1., ბ17.3.1.31.

ჩიკიტკინა . ბ17.1.6.23.

ჩილინგარიშვილი თ. ბ17.3.3.27.

ჩირაძე . ბ17.2.10.4.

ჩიტაია გ. ბ17.3.2.39.

ჩიტაური ს. ბ17.3.3.16.

ჩიტრეკაშვილი . ბ17.1.4.30., ბ17.1.4.31.

ჩიქობავა გ. ბ17.3.2.27.

ჩიქოვანი . ბ17.2.4.20.

ჩიქოვანი მ. ბ17.1.4.25.

ჩიხლაძე . ბ17.1.5.5., ბ17.1.5.6., ბ17.1.5.7., ბ17.1.5.39.

ჩიხლაძე . ბ17.3.1.21., ბ17.3.4.9.

ჩიხრაძე მ. ბ17.2.5.2.

ჩიჯავაძე . ბ17.1.6.11.

ჩიჯავაძე ნ. ბ17.2.4.14.

ჩლაჩიძე . ბ17.1.3.12.

ჩობანიანი . ბ17.5.9.1.

ჩოგოვაძე . ბ17.2.2.1.

ჩოკოშვილი ო. ბ17.3.1.20.

ჩორგოლაშვილი დ. ბ17.2.4.13.

ჩოჩია ლ. ბ17.1.5.21., ბ17.1.5.22.

ჩოჩიშვილი ნ. ბ17.1.5.12.

ჩუბინიშვილი ზ. ბ17.1.4.30.

ჩუბინიშვილი თ. ბ17.5.9.1.

ჩუბკო . ბ17.2.2.5.

ჩუთლაშვილი ი. ბ17.2.5.11.

ჩხაიძე . ბ17.3.2.24.

ჩხაიძე ი. ბ17.3.2.40., ბ17.3.2.56., ბ17.3.2.66.

ჩხაიძე ლ. ბ17.1.3.12.

ჩხაიძე მ. ბ17.1.5.18., ბ17.2.9.1., ბ17.3.2.37.

ჩხარტიშვილი . ბ17.1.6.11.

ჩხარტიშვილი ლ. ბ17.2.10.5.

ჩხეიძე ბ. ბ17.1.5.11.

ჩხეიძე თ. ბ17.5.2.25.

ჩხიკვაძე თ. ბ17.3.2.23.

ჩხიკვაძე კ. ბ17.2.2.4.

ჩხიკვაძე ლ. ბ17.2.4.18.

ჩხიკვიშვილი ნ. ბ17.1.6.10.

ჩხობაძე გ. ბ17.3.2.1.

ცაავა გ. ბ17.5.2.26.

ცაგარელი . ბ17.2.4.9.

ცაგარელი მ. ბ17.1.6.13.

ცაგურია თ. ბ17.1.5.1.

ცანავა მ. ბ17.3.2.39.

ცარახოვი მ. ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.3.

ცერცვაძე ა. ბ17.5.2.23.

ცერცვაძე ბ. ბ17.5.5.10.

ცერცვაძე მ. ბ17.2.2.14., ბ17.4.4.6.

ცეცხლაძე ე. ბ17.3.2.9.

ციალკოვსკაია-რიჟ . ბ17.3.2.15.

ციბაძე . ბ17.3.1.6., ბ17.3.2.61., ბ17.3.3.4.

ციმაკურიძე მ. ბ17.3.3.30.

ცინცაძე . ბ17.1.4.11.

ცინცაძე ლ. ბ17.1.3.11.

ცინცაძე მ. ბ17.1.4.12., ბ17.3.2.43., ბ17.4.2.1.

ცინცაძე ნ. ბ17.1.3.11.

ცისკარიშვილი ნ. ბ17.3.2.22., ბ17.3.2.60.

ცისკარიშვილი ნანა ბ17.3.2.22., ბ17.3.2.60.

ცისკარიშვილი რ. ბ17.2.9.3.

ცისკარიშვილი . ბ17.3.2.22., ბ17.3.2.60.

ცისკარიძე . ბ17.3.1.12.

ციცაგი მ. ბ17.2.9.1.

ციციშვილი გ. ბ17.1.3.5.

ციციშვილი ვ. ბ17.1.4.10., ბ17.1.4.35., ბ17.1.5.17., ბ17.1.5.18., ბ17.1.5.26., ბ17.2.4.2., ბ17.2.9.1., ბ17.2.9.8.

ცომაია . ბ17.1.6.11.

ცომაია თ. ბ17.5.8.3.

ცუცქირიძე . ბ17.3.2.35.

ცუცქირიძე გ. ბ17.3.2.35.

ცხაკაია ე. ბ17.2.4.1.

ცხვედიანი ნ. ბ17.3.1.6., ბ17.3.2.61.

ცხვედიაშვილი . ბ17.1.5.40., ბ17.1.5.48.

ცხოვრებაძე ნ. ბ17.3.1.20.

ცხომელიძე . ბ17.3.3.18.

ძანაშვილი . ბ17.1.4.7., ბ17.1.4.13.

ძაძამია . ბ17.1.5.36.

ძაძამია შ. ბ17.1.6.11.

ძნელაძე ა. ბ17.1.2.3.

ძოძუაშვილი უ. ბ17.1.5.5., ბ17.1.5.6., ბ17.1.5.7.

წერეთელი. ბ17.1.6.18.

წივწივაძე . ბ17.2.4.6., ბ17.3.2.20.

წივწივაძე ლ. ბ17.3.2.23.

წიკლაური ნ. ბ17.1.6.13., ბ17.4.4.2.

წილოსანი თ. ბ17.2.4.18.

წიტაიშვილი ლ. ბ17.3.2.5., ბ17.3.2.6.

წიქარიშვილი კ. ბ17.1.5.31., ბ17.1.5.32., ბ17.1.5.33.

წულაძე გ. ბ17.5.4.4.

წულუკიძე ლ. ბ17.2.7.2.

ჭაბაშვილი ი. ბ17.3.3.27.

ჭავჭანიძე ნ. ბ17.3.1.26.

ჭალისური მ. ბ17.3.2.36.

ჭანიშვილი ა. ბ17.1.4.32.

ჭანტურაია . ბ17.3.2.25.

ჭეიშვილი თ. ბ17.2.4.14., ბ17.2.5.4.

ჭელიძე დ. ბ17.1.6.8.

ჭელიძე . ბ17.1.5.39.

ჭელიძე თ. ბ17.1.5.1., ბ17.1.5.38., ბ17.1.5.39., ბ17.1.5.40.

ჭელიძე . ბ17.3.1.4., ბ17.3.3.29.

ჭელიძე-ტყეშელაშვილი ნ. ბ17.2.3.4., ბ17.2.3.5.

ჭითანავა ლ. ბ17.3.2.22., ბ17.3.2.60.

ჭითანავა ნ. ბ17.4.1.10.

ჭიკაძე თ. ბ17.1.5.43.

ჭინჭარაძე . ბ17.3.1.31.

ჭიპაშვილი მ. ბ17.3.1.17., ბ17.3.2.36.

ჭირაქაძე . ბ17.2.9.10.

ჭიჭინაძე გ. ბ17.3.3.4.

ჭიჭინაძე . ბ17.1.4.12.

ჭოხონელიძე დ. ბ17.2.2.18.

ჭუმბაძე მ. ბ17.1.5.19.

ჭუმბურიძე თ. ბ17.3.3.26.

ჭუჭულაშვილი ნ. ბ17.3.4.4.

ხაზარაძე ნ. ბ17.1.3.6.

ხაზარაძე ო. ბ17.2.5.5.

ხალაფოვა ს. ბ17.5.8.2.

ხანთაძე გ. ბ17.5.2.28.

ხაჟომია პ. ბ17.2.3.8.

ხარაბაძე ნ. ბ17.1.5.12.

ხარაზიშვილი ა. ბ17.2.11.3.

ხარშილაძე ო. ბ17.1.3.7.

ხარხელაური ლ. ბ17.1.3.12.

ხატისაშვილი გ. ბ17.1.5.14.

ხაჩიძე მ. ბ17.2.9.1., ბ17.2.9.8.

ხაჭაპურიძე ნ. ბ17.3.2.46.

ხელაშვილი ა. ბ17.1.3.2.

ხერხეულიძე მ. ბ17.3.2.56.

ხეცურიანი ნ. ბ17.1.5.17., ბ17.1.5.18., ბ17.2.9.6.

ხეცურიანი . ბ17.3.2.59.

ხვედელიძე . ბ17.1.3.4.

ხვედელიძე რ. ბ17.4.4.2.

ხვიჩია ე. ბ17.4.4.4.

ხვიჩია ლ. ბ17.1.5.11.

ხიდეშელი . ბ17.1.3.9., ბ17.4.1.1.

ხიმშიაშვილი გ. ბ17.1.3.10.

ხინთიბიძე ი. ბ17.3.2.9.

ხიტირი . ბ17.2.4.11., ბ17.2.4.12.

ხობელია . ბ17.1.6.17.

ხოდელი ნ. ბ17.3.2.24.

ხომასურიძე . ბ17.1.5.23.

ხომერიკი ი. ბ17.2.2.3.

ხომერიკი მ. ბ17.1.6.12.

ხორბალაძე მ. ბ17.3.1.20.

ხოტენაშვილი ნ. ბ17.1.4.30.

ხოტივარი ა. ბ17.2.11.2., ბ17.5.4.1.

ხუბულავა ი. ბ17.2.7.2.

ხუნაშვილი ნ. ბ17.3.3.30.

ხუნდაძე მ. ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.3., ბ17.1.4.36.

ხურცილავა ი. ბ17.3.2.37.

ხურციძე ე. ბ17.3.2.65., ბ17.3.2.66.

ხუტაშვილი ი. ბ17.2.2.37.

ხუციშვილი . ბ17.1.2.2.

ხუციშვილი ლ. ბ17.3.2.61.

ხუციშვილი მ. ბ17.1.4.14., ბ17.2.5.6.

ხუჭუა თ. ბ17.2.4.13.

ხუხუნაიშვილი ნ. ბ17.3.2.51.

ჯაბნიძე ნ. ბ17.4.1.8.

ჯაბნიძე პ. ბ17.4.1.8.

ჯაბუა მ. ბ17.2.2.4.

ჯავაშვილი ზ. ბ17.2.5.4.

ჯავახიშვილი . ბ17.1.5.47.

ჯავახიშვილი რ. ბ17.5.2.21.

ჯაზი ა. ბ17.2.9.5.

ჯაიანი ს. ბ17.3.2.35.

ჯაკარი მ. ბ17.3.2.18.

ჯალაღანია ს. ბ17.1.5.22.

ჯანგულაშვილი ლ. ბ17.5.2.26

ჯანელიძე . ბ17.2.2.14., ბ17.2.2.16.

ჯანი იუ. ბ17.3.2.18.

ჯანიკაშვილი მ. ბ17.2.3.2.

ჯანჯალაშვილი თ. ბ17.3.2.50., ბ17.3.2.62.

ჯანჯღავა რ. ბ17.1.5.12.

ჯანჯღავა ქ. ბ17.5.2.10.

ჯაფარიძე . ბ17.5.2.3.

ჯაფარიძე ლ. ბ17.2.7.3., ბ17.2.9.9.

ჯაფარიძე მ. ბ17.2.9.2., ბ17.2.9.3.

ჯაფარიძე შ. ბ17.1.4.6., ბ17.1.5.16.

ჯაყელი-ხუნდაძე . ბ17.5.2.3.

ჯაში . ბ17.1.5.31.

ჯაში ლ. ბ17.3.2.42., ბ17.3.2.43., ბ17.3.2.63.

ჯახუტაშვილი მ. ბ17.1.5.50.

ჯაჰარი ს. ბ17.1.1.4.

ჯენსენი ჯ. ბ17.5.6.5.

ჯიბუტი დ. ბ17.2.2.21.

ჯიმშელა თ. ბ17.1.5.9.

ჯიმშელაძე თ. ბ17.1.5.45.

ჯინჭარაძე დ. ბ17.2.4.19.

ჯიქია . ბ17.3.2.23.

ჯობავა თ. ბ17.1.3.12.

ჯობავა ნ. ბ17.3.2.34., ბ17.3.3.10.

ჯორბენაძე რ. ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.36.

ჯორჯაძე მ. ბ17.4.1.9.

ჯორჯიკია მ. ბ17.2.6.1., ბ17.3.1.31.

ჯოხაძე მ. ბ17.1.4.33., ბ17.1.4.34., ბ17.1.6.27., ბ17.1.6.28., ბ17.3.1.23., ბ17.3.1.24.

ჯოჯუა . ბ17.3.3.2.

ჯულაყიძე . ბ17.1.5.33.

ჯულუხიძე ა. ბ17.1.5.19.