ტექინფორმი
0179 თბილისი, კოსტავას ქ. 47
ტელ.: 335122, 334021. ფაქსი: 987618
ელ. ფოსტა: tech@caucasus.net

 

დირექტორი
ნელი მახვილაძე
ტელ.: 335315. ელ. ფოსტა: nellym@caucasus.net

 
დირექტორის მოადგოლე
თენგიზ მაღლაკელიძე
ტელ.: 335290. ელ. ფოსტა: tengiz_51@yahoo.com
 

ანალიზისა და საინფორმაციო რესურსების დეპარტამენტი
თეიმურაზ ჩუბინიშვილი
ტელ.: 987620. ელ. ფოსტა: tezo@caucasus.net

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების დეპარტამენტი
ლევონ ჩობანიანი
ტელ.: 335157. ელ. ფოსტა:levon@caucasus.net

 

ფინანსებისა და ადმინისტრაციულ–სამეურნეო  დეპარტამენტი
ნინო კაკაშვილი
ტელ.: 987600. ელ. ფოსტა: fin@caucasus.net

 

საგამომცემლო–პოლიგრაფიული ჯგუფი
დავით დუმბაძე
ტელ.: 988368. ელ. ფოსტა: dnd@caucasus.net

 

სამუშაო საათები
ორშაბათი - პარასკევი       10:00 - 18:00

 
Last Updated 20/06/08 ________________________________©2008 TECHINFORMI