დირექტორი
ნელი მახვილაძე
ტელ: +995(32) 2335315. ელ-ფოსტა: nellym@caucasus.net, nelly_makhviladze@yahoo.com

დირექტორის მოადგოლე
თენგიზ მაღლაკელიძე
ტელ.: +995 (32) 2335290. ელ. ფოსტა: tengiz_51@yahoo.com

ანალიზისა და საინფორმაციო რესურსების განყოფილება

თეიმურაზ ჩუბინიშვილი
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
ტელ: +995(32) 2335288. ელ-ფოსტა: tezo@caucasus.net

იოსებ გოგოძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ტელ: +995(32) 2227329. ელ-ფოსტა: sosogogodze@yahoo.com

მადონა კოპალეიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ტელ: +995(32) 2335903. ელ-ფოსტა: dor@caucasus.net

ვალერი სარჯველაძე
ინგლისურენოვანი გამოცემების მთავარი რედაქტორი
ტელ: +995(32) 2334659. ელ-ფოსტა: valera@caucasus.net

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების განყოფილება

ლევონ ჩობანიანი
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ტელ: +995(32) 2335157. ელ-ფოსტა: levon@caucasus.net

ფიქრია წოწკოლაური
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სწავლული მდივანი
ტელ: +995(32) 2334037. ელ-ფოსტა: econ@caucasus.net

ტექნიკური და ტექნოლოგიური
ლყფის ჯგუფი

ნინო კაკაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
ტელ: +995(32) 2335100. ელ-ფოსტა: fin@caucasus.net

მეგი თათარაშვილი
უფროსი სპეციალისტი (კანცელარია)
ტელ: +995(32) 2335122. ელ-ფოსტა: tech@caucasus.net

ელექტრონული გამოცემებისა და საცნობარო მომსახურების ჯგუფი

დავით დუმბაძე
ჯგუფის ხელმძღვანელი
ტელ: +995(32) 2334090. ელ-ფოსტა: dnd@caucasus.net

სამეცნიერო საბჭო
თეიმურაზ ჩუბინიშვილი, თავმჯდომარე
ფიქრია წოწკოლაური, მდივანი
ლევონ ჩობანიანი
იოსებ გოგოძე
მადონა კოპალეიშვილი
ნანი ჩხაიძე
Last Updated 03/26/2014 ________________________________©2008 TECHINFORMI