14.03.2008

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ტექინფორმმა ჩაატარა სემინარი თემაზე  ევროკავშირის სამეცნიერო და საინოვაციო ჩარჩო პროგრამებში ქართველ მეცნიერთა ადეკვატური მონაწილეობის საინფორმაციო სტრატეგია
განხილული საკითხები:

1. ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამაში (FP7) ქართველ მეცნიერთა ჩართვის შესაძლებლობები

2. ევროკავშირის (R&D) საინფორმაციო სისტემის (CORDIS) მონაცემთა ბაზებში ქართველ მეცნიერთა წინადადებების განთავსების პირობები

3. სამეცნიერო ჟურნალების იმპაქტ ფაქტორის განსაზღვრის პროცედურა

4. სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებში მაღალი გავლენის კოეფიციენტის მქონე სამეცნიერო ჟურნალების თემატური ძიება.
სემინარში მონაწილეობდნენ სამთო ინსტიტუტის,  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სეისმური მონიტორინგის ცენტრის, გეოფიზიკის ინსტიტუტის, მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის, მართვის სისტემების ინსტიტუტის, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის და ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლები.

სემინარს უძღვებოდნენ ტექინფორმის საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევონ ჩობანიანი  და ამავე დეპარტამენტის ინჟინერი გიორგი გვიანიშვილი.

 

Last Updated 01/02/2009 ________________________________©2008 TECHINFORMI