ჯანსაღი კვების სწავლება დაწყებით სკოლებში
   
   
ტექინფორმის ინიციატივითა და FAO–ს მხარდაჭერით ქართულ ენაზე ითარგმნა სასწავლო გეგმის შემუშავების სახელმძღვანელო ჯანსაღი კვების სწავლება დაწყებით სკოლებში ორ ტომად.
   
FAO1
FAO2
   
   
Last Updated 01/02/2009 ________________________________©2008 TECHINFORMI