tech

ტექინფორმი წარმოადგენს საქართველოში სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის დარგში მოთავე ორგანიზაციას. იგი მრავალდარგოვანი და დარგთაშორისი საინფორმაციო ცენტრია. ტექინფორმი ახორციელებს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ძიების, შეგროვების, კლასიფიკაციის ანალიზისა და სინთეზის, შენახვისა და გავრცელების სფეროში სამეცნიერო-კვლევით, ტექნოლოგიურ და პრაქტიკულ საქმიანობას. ვრცლად ...

YOUR GEORGIA

გთავაზობთ
თქვენი ორგანიზაციის
საპრეზენტაციო მასალის
განთავსებას
კომპაქტ-დისკზე
„YOUR GEORGIA“

 
სიახლეები

31.05.2018. განცხადება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად.
http://gtu.ge/Science/Competitions/?ELEMENT_ID=9347
განცხადება
კონკურსანტის ანკეტა
დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

06.04.2018. ქალბატონებო და ბატონებო,
გთხოვთ იხილოთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) ქართულენოვანი ბიზნეს ბიულეტენის 2018 წლის მარტის აქტუალური გამოცემა. ბიულეტენი ყოველთვიურად აჯამებს სიახლეებს DWV-სა და მისი წევრი კომპანიების/პარტნიორების შესახებ და გაწვდით ინფორმაციას ბიზნეს მოთხოვნებზე გერმანიიდან.
ბიზნეს ბიულეტენი გთხოვთ ჩამოტვირთოთ აქედან.

05.04.2018. 22 მარტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, კომპანია Clarivate Analytics-ის წარმომადგენელმა, ვალენტინ ბოგოროვმა ჩაატარა სემინარი Web of Science-ის გამოყენების შესახებ.
იხილეთ სემინარზე გამოყენებული პრეზენტაცია.

31.03.2018. განცხადება
სამეცნიერო პერსონალის არჩევნები
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი აცხადებს ღია კონკურსს
5 წლის ვადით სამეცნიერო თანამდებობების (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად.
http://gtu.ge/pdf/kon/stus_konkursi_institutebi_1.pdf

24.03.2018. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2018 წლის მარტის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

24.03.2018. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2018 წლის თებერვლის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

16.03.2018. 2018 წლის 13-14 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება მეექვსე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2018 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“.
დამატებითი ინფორმაციისა და დეტალებისთვის გთხოვთ ეწვიეთ ბმულს:
http://gtu.ge/pdf/konf/konf.sichinava-ge.pdf

16.03.2018. 2018 წლის 25-26 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები.
დამატებითი ინფორმაციისა და დეტალებისთვის გთხოვთ ეწვიეთ ბმულს:
http://gtu.ge/pdf/konf/konf.globalizacia-ge.pdf

15.02.2018. 2018 წლის 16-19 აპრილს, ქ. ვენაში, პირველად ტარდება ქუჩის მოძრაობის კვლევის და ტექნოლოგიის ყველაზე დიდი კონფერენცია - Transport Research Arena. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ მეცნიერები, მკვლევარები და ინჟინრები, ასევე ფირმები და სხვა დაინტერესებული წრეები (Stakeholder) ტრანსპორტის და მობილურობის სფეროებიდან. კონფერენციის მიზანია მომავალისკენ მიმართული სცენარით ნოვატორული ციფრული და ნახშირბადის დაბალი რაოდენობის შემცველი ტექნოლოგიების განვითარება, რომლებიც ადამიანების ცხოვრებაზე, სატრანსპორტო სისტემაზე და გარემოზე პოზიტიურად აისახება. Transport Research Arena 2018 (TRA) ტარდება დევიზით „ტრანსპორტის ციფრული ერა“.
კონფერენციაზე რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ საიტს: https://www.traconference.eu/registration/

14.02.2018. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 28 დეკემბრის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

14.02.2018. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 13 დეკემბრის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

08.02.2018. 2018 წლის 4-7 ივნისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო ორგანიზაცია IEEE International Black Sea Conference მიერ ორგანიზებული კონფერენცია კომუნიკაციებსა და ქსელებში.
ბმული: IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking – 4-7 June 2018 – Batumi, Georgia

08.02.2018. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კამპუსში, მისამართზე ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9. კონფერენციის ჩატარების პერიოდი: 2018 წლის მაისი.
ბმული: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ISC 2018

08.02.2018. 2018 წლის 28-29 სექტემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ატარებს II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე - „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოსა და საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებსა და დოქტორანტებს, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების თანამშრომლებს.
ბმული: კონფერენციები

27.12.2017. 2017 წლის 1 დეკემბერს ტექინფორმის ორგანიზებით ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „ქართული ტერმინთბანკი (ელექტრონული რესურსები ტერმინოლოგიის კორპუსისათვის)“. მომხსენებელი: თსუ-ს არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი განყოფილების გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ქაროსანიძე. მოხსენებაში განიხილული იყო ქართული ტერმინთბანკის შექმნის მიზნები, ტერმინების დამუშავების პრინციპები, დარგობრივი ტერმინოლოგიის შექმნის გზები და სხვ. სემინარის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებისა და  უნივერსიტეტების წამყვანმა სპეციალისტებმა თბილისიდან და საქართველოს სხვა ქალაქებიდან (თელავი, ახალციხე).
იხ.  პროგრამა, ფოტოები.

11.12.2017. 2017 წლის 14-16 ნოემბერს თსუ-ს არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართა ტერმინოლოგიური კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია V“. კონფერენციაზე მოხსენებით სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა  საქართველოში გამოვიდა ტექინფორმის დირექტორი ნელი მახვილაძე. ვრცლად...

15.11.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 31 ოქტომბრის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

01.10.2017. ქალბატონებო და ბატონებო,
გთხოვთ იხილოთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) აქტუალური ქართულენოვანი ბიზნეს ბიულეტენის 2017 წლის სექტემბრის გამოცემა. ბიულეტენი ყოველთვიურად აჯამებს სიახლეებს DWV-სა და მისი წევრი კომპანიების/პარტნიორების შესახებ და გაწვდით ინფორმაციას ბიზნეს მოთხოვნებზე გერმანიიდან.
ბიზნეს ბიულეტენი გთხოვთ ჩამოტვირთოთ აქედან

28.09.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 20 სექტემბრის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

09.09.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 18 აგვისტოს ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

09.09.2017. ქალბატონებო და ბატონებო,
გთხოვთ იხილოთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) აქტუალური ქართულენოვანი ბიზნეს ბიულეტენის 2017 წლის აგვისტოს გამოცემა. ბიულეტენი ყოველთვიურად აჯამებს სიახლეებს DWV-სა და მისი წევრი კომპანიების/პარტნიორების შესახებ და გაწვდით ინფორმაციას ბიზნეს მოთხოვნებზე გერმანიიდან.
ბიზნეს ბიულეტენი გთხოვთ ჩამოტვირთოთ აქედან

15.08.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 31 ივლისის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

15.08.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 17 ივლისის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

27.06.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 6 ივნისის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

27.06.2017. ქალბატონებო და ბატონებო,
გთხოვთ იხილოთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) აქტუალური ქართულენოვანი ბიზნეს ბიულეტენის 2017 წლის მაისის გამოცემა. ბიულეტენი ყოველთვიურად აჯამებს სიახლეებს DWV-სა და მისი წევრი კომპანიების/პარტნიორების შესახებ და გაწვდით ინფორმაციას ბიზნეს მოთხოვნებზე გერმანიიდან.
ბიზნეს ბიულეტენი გთხოვთ ჩამოტვირთოთ აქედან

10.06.2017. ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,
ქართული კომპანიების და ორგანიზაციებისთვის უკვე კარგად ნაცნობი პროგრამა "Bayern - Fit for Partnership" შესაძლებლობას გაძლევთ, შემოიტანოთ განაცხადი დელეგაციის ფარგლებში ბავარიაში ვიზიტის თაობაზე. აღნიშნული ვიზიტის მიზანს წარმოადგენს ბაზრის პრაქტიკული შესწავლა. წლევანდელი პროექტის თემაა, „ენერგოეფექტური მშენებლობა და სამშენებლო მასალები“, შესაბამისად, მიზან-ჯგუფს წარმოადგენს სამშენებლო სექტორში მოღვაწე კომპანიები. ვრცლად...

01.05.2017. ტექინფორმის თანამშრომლებმა ა.წ. 13 აპრილს მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართულ თსუ-ს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის პრეზენტაციაზე - ელექტრონული რესურსები ქართული ტერმინოლოგიის კორპუსისათვის.
მომხსენებელი: ლია ქაროსანიძე - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების ხელმძღვანელი. ვრცლად...

30.04.2017. 6 აპრილს ტექინფორმში ჩატარდა სემინარი თემაზე: კვლევის,  შემუშავებისა  და  ინოვაციის  პოლიტიკა: წინადადებები  და  რეკომენდაციები. მომხენებელი - ოლეგ შატბერაშვილი ფედერაცია GFID და  ასოციაცია ESIDG-ის  პრეზიდენტი. სემინარს ესწრებოდნენ ტექინფორმის თანამშრომლები და მოწვეული სტუმრები. ვრცლად...

30.04.2017. 30 მარტს ტექინფორმში ჩატარდა სემინარი თემაზე: მეცნიერების მდგომარეობა საქართველოში  და განვითარების პერსპექტივები. მომხსენებელი ტექინფორმის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ფიქრია წოწკოლაური. ვრცლად...

13.04.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 3 აპრილის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

23.03.2017. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2017 წლის 17 მარტის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

04.03.2017. ქალბატონებო და ბატონებო,
გთხოვთ იხილოთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) აქტუალური ქართულენოვანი ბიზნეს ბიულეტენის 2017 წლის თებერვლის გამოცემა. ბიულეტენი ყოველთვიურად აჯამებს სიახლეებს DWV-სა და მისი წევრი კომპანიების/პარტნიორების შესახებ და გაწვდით ინფორმაციას ბიზნეს მოთხოვნებზე გერმანიიდან.
ბიზნეს ბიულეტენი გთხოვთ ჩამოტვირთოთ აქედან.

02.02.2017. 2017 წლის 14-18 მარტს მესე ფრანკფურტი გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტში მართავს ხუთდღიან საერთაშორისო გამოფენას ISH 2017. ვრცლად...

15.11.2016. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2016 წლის 4 ოქტომბრის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

13.10.2016. ქალბატონებო და ბატონებო,
გთხოვთ იხილოთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) აქტუალური ქართულენოვანი ბიზნეს ბიულეტენის გამოცემა. ბიულეტენი ყოველთვიურად აჯამებს სიახლეებს DWV-სა და მისი წევრი კომპანიების/პარტნიორების შესახებ და გაწვდით ინფორმაციას ბიზნეს მოთხოვნებზე გერმანიიდან. 
ბიზნეს ბიულეტენი გთხოვთ ჩამოტვირთოთ აქედან.

13.10.2016. ტექინფორმმა მოამზადა გამოცემა - „სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები“ ინგლისურ და ქართულ ენებზე. ვრცლად...

12.10.2016. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2016 წლის 15 სექტემბრის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

11.10.2016. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2016 წლის 17 აგვისტოს ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

06.10.2016. შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოავლინა კონკურსის „წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ გამარჯვებულები". ვრცლად...

05.10.2016. 2016 წლის 9 დეკემბერს გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში ჩატარდება მე-3 ღია სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. ვრცლად...

02.10.2016. ინსტიტუტი ტექინფორმი 70 წლისთავს ულოცავს გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსს, გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს, პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გენერალურ კონსტრუქტორს, გენერალ-ლეიტენანტს, ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენის კავალერს ელგუჯა მეძმარიაშვილს და უსურვებს ჯანმრთელობასა და დიდ წარმატებებს სამეცნიერო საქმიანობაში.

03.08.2016. ტექინფორმის წიგნად ფონდში დაცულია კატალოგი საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება. ავტ. და მთ.რედაქტორი აკად. . ალექსიძე, გამომც. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. თბ. 2015. გვ. 234. ვრცლად...

11.07.2016. გამოიცა ფუნდამენტური ნაშრომი „ნედლეულის ეკონომიკა (ნედლეულის როლი გლობალიზებულ სამყაროში)”, ავტორები ა. თვალჭრელიძე, თ. ბერბერაშვილი, მ. ოთარაშვილი. გამომცემლობა „ნეკერი“, 2016 წ. მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ნედლეულის ძირითადი სახეობების - ნავთობი, ბუნებრივი აირი, ნახშირი, ურანი, შავი, მსუბუქი, ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი ლითონები, ძვირფასი ქვები, სასურსათო და სხვა ნედლეულის სამეცნიერო და სტატისტიკური კვლევის შედეგები. ვრცლად...

28.06.2016. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2016 წლის 10 ივნისის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

27.06.2016. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით გამოსცა მონოგრაფია ბიოსისტემების მათემატიკური მოდელირება და მისი გამოყენება ციტრუსების ინტეგრირებულ დაცვაში. გ. ალექსიძე, ე. ორჯონიკიძე, ა. მურვანიძე, ლ. ნოზაძე, თ. ეპიტაშვილი, ი. გეგუჩაძე, თბ. 2015. გვ. 152.
წიგნში განხილულია ეკოსისტემაში მავნე ორგანიზმების რიცხოვნობის დინამიკის განსაზღვრის მათემატიკური მოდელები, რომელთა საშუალებით შეიძლება დადგინდეს მავნე და სასარგებლო მწერების რაოდენობები და მათ შორის ოპტიმალური შეფარდებები დროის ნებისმიერ მომენტში, რასაც გარკვეული მნიშვნელობა აქვს ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდების დამუშავებისათვის. სწორად აგებული მათემატიკური მოდელი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ბიოლოგიური სისტემების: „მტაცებელ-მსხვერპლის“ და „პარაზიტ-მასპინძელის“ ცვალებადობა დროში და დადგინდეს ის საწყისი შეფასებები, რომლის დროსაც საჭირო აღარ იქნება სხვა დამატებითი ღონისძიების გატარება. პროექტის მიზანია აჭარის მეციტრუსეობის ზონაში ეკოლოგიურად სუფთა ციტრუსის მოყვანა.

06.06.2016. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2016 წლის 6 მაისის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

25.05.2016. რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 2016 წლის 21-23 სექტემბერს, ურეკში, საქართველო, ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში.
კონფერენციის მონაწილეებს საორგანიზაციო შენატანი არ მოეთხოვებათ.
ვრცლად: მოწვევა ქართულად, ინგლისურად; განცხადება.

24.05.2016. 2016 წლის 26-28 ოქტომბერს რომში გაიმართება საერთაშორისო ღონისძიება  Meet in Italy for Life Sciences 2016 (MIT4LS2016), რომლის თემატიკაა საბუნებისმეტყველო მეცნიერების შემდეგი მიმართულება - ბიოტექნოლოგია, ფარმაცევტიკა, სამედიცინო ხელსაწყოები, ადამიანის ჯანმრთელობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებები ჯანმრთელობისათვის, ნუტრიციოლოგია (ნუტრიცევტიკა) და სხვ. ვრცლად...

23.05.2016. სიახლე - ფუტკრის უნივერსალური საკვები წლის ნებისმიერი დროისათვის
შემუშავებულია ფუტკრის ბუნებრივ საკვებთან თვისობრივად ახლომდგომი წლის ნებისმიერ დროს გამოსადეგი ინვერსიული სიროფის წარმოების ტექნოლოგია. ვრცლად...

23.05.2016. 2016 წ. 25-30 სექტემბერს ბავარიაში (გერმანია), ბავარიის ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლობით ტარდება ტური პროექტ „ბაიერნი - მზადყოფნა პარტნიორობისათვის“ ფარგლებში. ვრცლად...

06.05.2016. კულტურის, განათლების და მეცნიერების განვითარების საერთაშორისო სააგენტო (IADCES) გთავაზობთ მონაწილეობას შემდეგ გამოცემებში: «Massachusetts Review of Science and  Technologies», Australian Journal of Education and Science”, British Journal of Educational and Scientific Studies”.
ყველა გამოცემის პერიოდულობაა 1 ნომერი ნახევარ წელიწადში. 2016 წლის #1(23) სტატიები მიიღება 2016 წ. 20 მაისამდე,  ჟურნალების მასალები თავსდება გამოცემა Elsevier-ის რეფერატებისა და ციტირების ბაზაში Scopus.
ჟურნალები გამოდის ინგლისურ, რუსულ, უკრაინულ,  პოლონურ და თურქულ ენებზე.
IADCES გთავაზობთ ასევე მონაწილეობას VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესში „ფუნდამენტალური და გამოყენებითი კვლევები ევროგაერთანების და დსთ-ს ქვეყნებში“, რომელიც შედგება 2016 წლის 24-26 მაისს კემბრიჯში. მონაწილეობა ტარდება დისტანციურ ფორმატში და არ ითხოვს პირად დასწრებას. კონგრესის მასალები გამოქვეყნდება Scopus-ის მონაცემთა ბაზებში და ასევე Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.192 და SCImago Journal Rank (SJR): 5.186

26.04.2016. გამოვიდა პროფ. გიორგი გოგიჩაძის მონოგრაფია აზრები და ვარაუდები კიბოს პათოგენეზის შესახებ. გამომცემლობა disserta Verlag, ჰამბურგი, გერმანია, ინგლისურ ენაზე, 2016 წ. გვ. 110. ვრცლად...

scan001025.04.2016. გამოიცა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის გიორგი ნიკოლეიშვილის
და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ელგუჯა შაფაქიძის მონოგრაფია „საქართველოს მეაბრეშუმეობა-პრობლემები, რეაბილიტაცია, აღორძინება“. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2016 წ. 260 გვ. ვრცლად...

18.04.2016. „ნებისმიერი ხალხის ენა მისი ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია და განუყოფელია ქვეყნის ისტორიის, ხელოვნების, მეცნიერებისა და, საერთოდ, კულტურისაგან“. ამ მხრივ ყურადღებას იმსახურებს ინსტიტუტ ტექინფორმის ფონდში დაცული „ჩინური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. ნაწილი I“. წიგნის იდეის ავტორი და ჩინური ტექსტის რედაქტორია ლიუ-ყანდარელი კუანგვენი. წიგნი ქართულად თარგმნა და შეადგინა ნინა (ნინო) დაღუნდარიძემ. სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე პირველად ითარგმნა (გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2014 წ.). ვრცლად...

15.04.2016. საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაერთიანების (DWVG) ბიულეტინის Agro&Food News 2016 წლის 30 მარტის ქართული ვერსია იხილეთ ქვემოთ.

14.04.2016. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობ­ლივი პროექტის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (2015; ISBN 978-9941-18-225-9) ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა ელექტრონული წიგნი - ასტრონომიული ხელნაწერები საქართველოში /ი. სიმონია, თ. აბულაძე, ნ. ჩხიკვაძე, ლ. სამყურაშვილი, ც. სიმონია, ქ. პატარიძე,
გ. მელაძე/, ვრცლად...

08.04.2016. ტექინფორმის საინფორმაციო ფონდში დაცულია აკად. გურამ ალექსიძის მონოგრაფია მცენარეთა დაცვა. (საქ. ს/მ მეც. აკადემია, თბ. 2014, გვ. 312).

წიგნში აღწერილია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებლებ-დაავადებები, სარეველები, გავრცელება-დაზიანების სახეები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები და მეთოდები. განიხილება მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვისა და მავნეობის ეკონომიკური ზღვრები, დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ბიოტექნოლოგიური და ბიოტექნიკური მეთოდები, კლიმატის ცვლილების გავლენა მწერებზე და მავნებლებისა და დაავადებების გავრცელება-გამრავლების პროგნოზის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. წიგნი გათვალისწინებულია სტუდენტების, ფერმერებისა და პრაქტიკოსებისთვის, რათა აიმაღლონ ცოდნის დონე, ამოიცნონ კულტურათა მავნე ორგანიზმები და დაგეგმონ შესაბამისი ღონისძიებები. სარჩევი იხ. აქ

15.03.2016. DWV Agro & Food News თებერვლის თვის მე-2 ნომრის ქართული ვერსია იხილეთ აქ.

23.02.2016. DWV Agro & Food News თებერვლის თვის ქართული ვერსია იხილეთ აქ.

12.02.2016. DWV Agro & Food News იანვრის თვის ქართული ვერსია იხილეთ აქ

15.01.2016. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 17 დეკემბრის ნომერი, ვრცლად...

29.12.2015. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 2 ნოემბრის ნომერი, ვრცლად...

16.10.2015. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 2 სექტემბრის ნომერი, ვრცლად...

29.09.2015. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 24 ივლისის ნომერი, ვრცლად...

17.09.2015. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 25 ივნისის ნომერი, ვრცლად...

09.09.2015. წარმოგიდგენთ გერმანიის  ეკონომიკური გაერთიანება DWV-ს ბიზნეს ბიულეტინიდან ამონარიდებს. ვრცლად...

10.07.2015. 2015 წლიდან რუსთაველის ფონდსა და კომპანია ელსევიერს (Elsevier) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ტექინფორმისა და  სამეცნიერო სფეროს სხვა წარმომადგენლებისთვის გახსნილია  წვდომა შემდეგ ელექტრონულ ინსტრუმენტებზე:
1. ScienceDirect® online http://www.sciencedirect.com/
2. Scopus® online http://www.scopus.com/ 
3. SciVal Funding™ http://www.funding.scival.com/home.Access#b
4. SciVal Reviewer Finder https://www.reviewerfinder.scival.com/SRNSF/

07.07.2015. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News ივნისის ნომერი, ვრცლად...

24.06.2015. 2015 წლის 29.09-04.10 ტარდება საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VI ყოველ­წლიური კონფერენცია ქ. თბილისში, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში (სსუ), ვრცლად...

15.06.2015. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მაისის ნომერი, ვრცლად...

10.06.2015. ა.წ. 2 ივნისს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში ჩატარდა სემინარი თემაზე: საქართველოს საინოვაციო პოტენციალის განმსაზღვრელი ფაქტორები და გაუმჯობესების პირობები. ღონისძიების ორგანიზატორები იყვნენ: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის საინოვაციო საბჭო და კავკასიის უნივერსიტეტი.
იხილეთ სემინარის პროგრამა და პრეზენტაციები ვრცლად…

25.04.2015. გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 2015 წლის 6 აპრილის ნომერს ქართულ ენაზე შეგიძლიათ გაეცნოთ ლინკზე...

03.04.2015. ტექინფორმის და სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახურის - „ერთად“ ერთობლივი  პროექტის ფარგლებში ა.წ. 1 აპრილს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ჩატარდა პრეზენტაცია თემაზე: „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალების მომზადება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად“. ვრცლად...

17.03.2015. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი აცხადებს ღია კონკურსს ანალიზისა და საინფორმაციო რესურსების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტური ადგილის (1 საშტატო ერთეული) დასაკავებლად. ვრცლად...

10.03.2015. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News თებერვლის ნომერი. ვრცლად...

18.12.2014. გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 10 ოქტომბრის ნომერს ქართულ ენაზე შეგიძლიათ გაეცნოთ ლინკზე...

11.11.2014. გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 4 სექტემბრის ნომერს ქართულ ენაზე შეგიძლიათ გაეცნოთ  ლინკზე...

25.10.2014. 23.10.14 - ში ტექინფორმში ჩატარდა სამეცნიერო საბჭოს გაფართოებული სხდომა, სადაც წარმოდგენილი იქნა ტექინფორმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის - იოსებ გოგოძის სამუშაოს წლიური ანგარიში თემაზე:
ქვეყნის ინოვაციურ შესაძლებლობათა და კულტურულ ფასეულობათა ურთიერთკავშირი.
სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული მეცნიერები, ვრცლად...

02.10.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News 13 აგვისტოს  ნომერი, ვრცლად...

24.09.2014. გამოვიდა ქართული რეფერატული ჟურნალის (ქრჟ)–ს 2014 წლის მე–12(24) ნომერი.
ჟურნალის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია ვებგვერდზე www.tech.caucasus.net. დაინტერესების შემთხვევაში ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა პუბლიკაციების რეფერატებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ქრჟ–ს შემდეგი გამოცემებიდან: 1(13), 2(14), 3(15), 4(16), 5(17), 6(18), 7(19), 8(20), 9(21), 10(22), 11(23), 12(24).
ქრჟ–ს ბეჭდური ვარიანტის მისაღებად დაგვიკავშირდით ტექინფორმში.
ქართული რეფერატული ჟურნალის რედაქცია
ტელ.: 233 53 15, 233 51 22, 233 59 03
ელ.ფოსტა: tech@caucasus.net თბილისი, კოსტავს 47, VI სართ.

02.08.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News ივლისის ნომერი, ვრცლად...

30.07.2014.10-12 ივლისს ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო პავილიონში გაიმართა გამოფენა ქართული ინოვაციები და გამოგონებები ბიზნესისათვის. გამოფენის ორგანიზატორი იყო საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. გამოფენაში მონაწილეობდნენ საქართველოს უნივერსიტეტები, კვლევითი ორგანიზაციები, საინოვაციო კომპანიები და ინდივიდუალური გამომგონებლები. გამოფენაზე საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა წარმოადგინა კოლექტიური სტენდი, რომელშიც სხვა ინსტიტუტებთან ერთად მონაწილეობდა ინსტიტუტი ტექინფორმი. ტექინფორმმა თავისი მასალების გარდა წარადგინა ოთხი ინდივიდუალური გამომგონებლის ინოვაციური წინადადება: თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემა; ნადარაიას თვითმფრინავი; სპორტული ინვენტარი, სასპორტო მოწყობილობები; ხსნარების ან თხევადი მექანიკური ნარევების შესქელების ახალი ტექნოლოგია.
გამოფენის პარალელურად მიმდინარეობდა ინოვაციების პრეზენტაცია.

30.07.2014. 2014 წლის 30 ივნისიდან - 04 ივლისამდე ჩინეთში ჩატარდა მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევათა ხარბინის მე-5 საერთაშორისო გამოფენა.
გამოფენის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრმა (ICSTI), გამოფენაზე წარმოადგინა კოლექტიური სტენდი.
გამოფენაში მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ცენტრის 5 წევრი ქვეყნის (უნგრეთი, საქართველო, მოლდოვა, რუსეთი და უკრაინა) 33-მა სპეციალისტმა. გარდა ამისა, თავიანთი საინოვაციო წინადადებები წარადგინეს დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, იტალიის, ირლანდიის,  ჩეხეთის, ბულგარეთის, იაპონიის და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების სპეციალისტებმა.
საქართველოდან ტექინფორმის, როგორც საერთაშორისო ცენტრის ICSTI უფლებამოსილი წევრის, რეკომენდაციით და ICSTI-ისა და ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით გამოფენაში მონაწილეობდა სტუ-ს პროფესორი ნიკოლოზ მღებრიშვილი ინოვაციური პროექტით -"რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის მონიტორინგი მრავალფუნქციური გადამწოდის საფუძველზე".

19.07.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News ივნისის ნომერი, ვრცლად...

07.07.2014. 2015 წლის 20-24 აპრილს სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აწყობს მეორე საერთაშორისო კონფერენციას:
”არაორგანული მასალათმცოდნეობის  თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” და გიწვევთ  მასში მონაწილეობის მისაღებად. ვრცლად...

24.06.2014. ა.წ. 10 ივნისს ჩატარდა ტექინფორმისა და სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახურის „ერთად“ მონაწილეობით განხორციელებული პროექტის პრეზენტაცია თემაზე: „საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტანდარტიზაციისა და მეცნიერმზომელობითი ანალიზის მიზნით პროგრამული პროდუქტების შექმნა“.მომხსენებელი მადონა კოპალეიშვილი, პროექტის ხელმძღვანელი, ვრცლად...

11.06.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მაისის ნომერი, ვრცლად...

07.05.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News აპრილის ნომერი, ვრცლად...

11.04.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მარტის ნომერი, ვრცლად...

14.03.2014. განცხადება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი  სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:
ა) ანალიზისა და საინფორმაციო რესურსების განყოფილება

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
ვრცლად...

03.02.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News თებერვლის ნომერი. ვრცლად...

15.01.2014. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News დეკემბრის ნომერი. ვრცლად...

13.12.2013. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მორიგი (4 .12.13) ნომერი. ვრცლად...

01.12.2013. გთავაზობთ საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების  DWV ინგლისურენოვანი ბიულეტენის  Agro & Food News, 14.11.2013, მორიგი ნომრის თარგმანს ქართულ ენაზე, ვრცლად...

19.11.2013. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICSTI) - ცენტრის წევრი ქვეყნების (მ.შ. საქართველოს) თანამონაწილეობით გეგმავს საერთაშორისო-ანალიზური კრებულის „ენერგეტიკისა და არატრადიციული ენერგიის წყაროების“ მორიგი ნომრის მომზადებას და გამოცემას.
ამასთან დაკავშირებით, ტექინფორმი როგორც საქართველოს წარმომადგენელი ICSTI-ში, ზემოაღნიშნული სფეროს მეცნიერებსა და სპეციალისტებს სთავაზობს მონაწილეობა მიიღონ ამ პროექტში და წარმოადგინონ მასალა საერთაშორისო კრებულში განსათავსებლად, რომელიც გამოდის ინგლისურ და რუსულ ენებზე. მასალა უნდა მოიცავდეს ქვეყნის ენერგეტიკის სპეციალისტებისა და მეცნიერთა კვლევებისა და დამუშავებების შედეგებს. კრებულში შემავალი ყველა განყოფილება ცალკეულ ქვეყანას შეესაბამება და შედგება ორი ნაწილისაგან: თეორიულ-კონცეპტუალური და საინფორმაციო-საცნობარო. კრებულის კონცეფცია იხილეთ ლინკზე.
მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტექინფორმში:
თბილისი, კოსტავას 47, მე-6 სართ.
ტელ.: 233 5315, 233 5288
ელ.ფოსტა: tech@caucasus.net, nellym@caucasus.net

21.10.2013. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მორიგი ნომერი, ვრცლად...

08.10.2013. ტექინფორმი გთავაზობთ საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მორიგ ნომერს. ვრცლად...

07.10.2013. 2013 წლის 3-4 ოქტომბერს თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“.
კონფერენციის ორგანიზატორი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემია.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ტექინფორმის თანამშრომლებმა. ვრცლად...

05.09.2013.ტექინფორმი გთავაზობთ საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მორიგ ნომერს. ვრცლად...

05.09.2013. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად.

09.08.2013. ტექინფორმმა მიიღო საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG) ინგლისურენოვანი ბიულეტენის Agro&Food News მორიგი ნომერი. ვრცლად...

19.07.2013. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად.

 
  1. Last Updated 05/31/2018 ________________________________©2008 TECHINFORMI

 

You are visitor number: